Høringssvar

DSF, høringssvar

DSF bruger forskellige strategier, for at sikre de studerende de bedst mulige forhold. En stor del af arbejdet går ud på at påvirke politikerne, og det bliver blandt andet gjort gennem høringssvar. Nedenfor kan du finde relevante høringssvar, som DSF har udarbejdet.

 

06/02/19

Høringssvar til EU COM (2019) 65 om Erasmus+ og Brexit

14/06/18

Høringssvar til EU COM (2018) 367 vedrørende Erasmus+

05/06/18

Høringssvar til EU COM (2018) 270 om automatisk gensidig anerkendelse

05/06/18

Høringssvar til EU COM (2018) 268 om opbygning af et stærkere Europa gennem en stærkere ungdoms-, uddannelses- og kulturpolitik

05/02/18

Høringssvar til EU COM (2018) 22 om en handlingsplan for digital uddannelse

21/03/17

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelsen)

18/01/17

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om adgang til de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

16/01/17

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om adgang til uddannelser ved universiteterne

23/09/16

Høringssvar vedr. forslag om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (begrænsning af dobbeltuddannelse)

22/06/16

Høringssvar vedrørende udkast til nye bekendtgørelser på kulturministeriets uddannelsesområde (justering af fremdriftsreformen m.v.)

09/06/16

Høringssvar vedrørende udkast til tre ændringersbekendtgørelser – opfølgning på justering af fremdriftsreformen m.v.

09/06/16

Høringssvar vedrørende udkast til en række bekendtgørelser inden for de erhversrettede vidergående uddannelser– som følge af justering af fremdriftsreformen

09/06/16

Høringssvar vedrørende udkast til en række bekendtgørelser (Justering af fremdriftsreformen m.v.)

29/02/16

Høringssvar over Oddershede-rapportens anbefalinger om videnskabelig uredelighed

29/01/16
DSF’s forslag til arbejde med nyt bevillingssystem: “Nyt taxameter med fokus på kvalitet og social mobilitet”
08/01/16

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under kulturministeriet [Fremdriftsreformen]

08/01/16

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love [Fremdriftsreformen] 

16/11/15

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående kunstneriske uddannelser, udkast til bekendtgørelse om internationale uddannelsesforløb og forskellige andre bekendtgørelser

06/03/15

Høringssvar vedrørende bekendtgørelser om adgang til bachelor- og kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

06/03/15

Høringssvar vedrørende udkast til bachelor- pg kandidatadgangsbekendtgørelser

03/02/15

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb

03/02/15

Høringssvar vedrørende talentbekendtgørelse

28/11/14

Høringssvar om karakterbekendtgørelse

28/11/14

Høringssvar angående maritime uddannelsesinstitutioner

03/11/14

Høringssvar om prækvalifecering

02/09/14

Høringssvar angående ændring af studieaktivitetskrav

27/01/14

Høringssvar til lov om ændring afuniversitetsloven m.fl. i forbindelse medtalent

23/01/14

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under kulturministeriet

12/11/13

Høringssvar til en række bekendtgørelser – opfølgning på ændringer i universitetsloven (studiefremdrift)

17/06/13

Høringssvar vedr. udkast til vejledning til institutionsakkreditering

17/06/13

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

15/05/13

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

15/05/13

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om martitime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

24/04/13

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort

30/11/12

Høringssvar vedr. forslag til ny lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fra Studenterbevægelsens udvalg for Akkreditering (AKU)