Internationale aktiviteter

DSF deltager i internationale kampagner om aktuelle uddannelses– og levevilkårspolitiske emner. Derudover har vi flere internationale samarbejdspartnere, som vi løbende assisterer. Her på siden kan du læse om de seneste internationale kampagner, som DSF er en del af.
 

International Students’ Survival Guide To Life in Denmark Danske Studerende Fællesråd har i samarbejde med Studenterhuset lanceret The International Student’s Survival Guide to Life in Denmark, som er en guide for internationale studerende, hvor man kan få tips og gode råd om alt fra at finde et sted at bo, til at finde nye danske venner.

I DSF mener vi nemlig, at internationale studerende både er en gevinst for samfundsøkonomien og for vores studier, og på samme måde, som vi håber at danske studerende får en god modtagelse, når de rejser til andre lande for at studere. Så derfor vil vi gerne være med til at sørge for, at internationale studerende i Danmark får en ordentlig velkomst og de bedst mulige betingelser for at falde på plads.


Vote for Education 2014 Kampagnen havde til formål at DSF i, samarbejde med andre europæiske studenterorganisationer, opsøgte deres respektive kandidater til Europa-Parlamentsvalget, med henblik på at få dem til at underskrive et uddannelsesmanifest udformet af studenterunionen ESU.  Manifestet udtrykkte de studerendes ønsker indenfor det videregående uddannelsesområde og var rettet mod Europa-Parlamentets valgperiode. Kampagnesloganet ”Stem for uddannelse” udtrykkte ESUs ønske om at sætte fokus på det videregående uddannelsesområde i den forestående valgkamp. ”Stem for uddannelse” sigtede mod at oplyse kandidaterne om de studerendes forventninger til valget. Samtidig fik studerende og andre interessenter mulighed for at se hvilke kandidater, der vil støtte op om de studerendes ønsker, så kandidaterne siden kunne stilles til ansvar for deres erklæringer.
 
 
Læs evalueringen af kampagnen.


Columbian Students Watch Colombian Students’ Watch (CSW) er en solidaritetsorganisation drevet af frivillige studerende i Danmark fra forskellige uddannelser. Formålet er at støtte de studerende i Colombias ret til at organisere sig, uden at de bliver udsat for overgreb på grundlæggende menneskerettigheder. CSW støtter de colombianske studerendes arbejde for et demokratisk, offentligt uddannelsessystem med lige adgang til uddannelse for alle.
 
Læs mere om Columbian Students Watch.


Palæstinaprojektet Palæstinaprojektet har til opgave at skabe en palæstinensisk interesseorganisation for studerende. Organisationen skal varetage studenterrettigheder og kæmpe de studerendes sag, hvad angår levevilkår og studiemiljø. Ligeledes er det forhåbningen, at en sådan organisation vil fremme dialog på tværs af universiteterne i Palæstina.
 
Læs mere om Palæstinaprojektet.


Zimbabwes Nationale Studenterunion DSF har et samarbejde med den Zimbabwiske Nationale Studenterunion (ZINASU). Partnerskabet blev startet op med et partneridentifikationsbesøg i januar 2014, og i sommeren 2014 blev besøget fulgt op af en forundersøgelse. Her blev deltagerne fra ZINASU og DSF enige om at fortsætte samarbejdet og lave et pilotprojekt sammen, hvor zimbabwiske studenterledere skal modtage træning i ledelse, kampagneplanlægning, mobilisering, organisering, og hvordan de formidler dette videre til andre lokale studenterledere. Planen er, at pilotprojektet skal løbe fra 2015-2016 og herefter evalueres med henblik på at lave et partnerskabsprojekt, der løber over to år.