Internationalt Udvalg

DSF, international gruppeInternationalt udvalg er en arbejdsgruppe under Landsforum, der arbejder med uddannelsespolitiske emner på nordisk, europæisk og globalt plan. Udvalget holder månedlige møder, og repæsenterer DSF i relevante beslutningsfora i og uden for EU.

Udvalget består af studerende fra landets uddannelsesinstitutioner, der interesser sig for uddannelses- og beskæftigelsespolitik samt studentersolidaritetsarbejde på europæisk, såvel som internationalt plan.

Til dagligt arbejder gruppen med/som:

  1. Politikudvikling i samarbejde med DSF og Landsforum.
  2. Repræsentation af DSF i internationale netværk.
  3. Paraplygruppe for internationale solidaritetsprojekter.

Mødedatoer

Møderne foregår som udgangspunkt på DSFs sekretariat, og alle er velkomne. Skriv til julian@dsfnet.dk for at modtage dagsorden forud for mødet.

Politik

Internationalt Udvalg arbejder særligt med EUs indflydelse på de danske uddannelser. I den forbindelse arbejder udvalget imod brugerbetaling og for ordentlig finansiering af videregående uddannelser.

Internationalt udvalg arbejder grundlæggende for sine visioner, gennem nedenstående netværk og lobbyarbejde relateret til EU og Bologna-processen, og er desuden DSFs repræsentant i følgende internationale netværk:

  • NOM-netværket: Et nordisk og baltisk studenterpolitisk samarbejde. Netværket tilbyder et værdifællesskab omkring gratis uddannelse og lige adgang til uddannelsesmulighederne og samles til halvårlige møder, fælles politikudvikling og idéudveksling. Særligt fungerer Nordisk Ministerråd og Nordplus som samlingspunkt for netværket, der består af studenterpolitikere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Letland, Estland og Litauen.
  • ESU-netværket: Et europæisk samarbejde under organisationen European Students’ Union, der fokuserer på EU’s uddannelsespolitiske strategi samt fælles projekter af kapacitets-opbyggende, såvel som faglig værdi.

Solidaritetsprojekter

Internationalt Udvalg laver også solidaritetsarbejde med andre studerende rundt omkring i verdenen. Læs mere om det under kampagner.

Hvis du er interesseret i at deltage i gruppens arbejde, eller bare høre mere, vil vi meget gerne invitere dig til vores næste møde. Send en mail til monika@dsfnet.dk.

Du kan også finde Internationalt Udvalg (International Gruppe) på facebook.