Kampagner

DSF laver løbende kampagner om aktuelle uddannelses- og levevilkårspolitiske emner. Nogle kampagner tager afsæt i en enkelt politisk sag, mens andre knytter sig til studiestart, eller financiering af universiteter i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Her på siden kan du læse om de seneste kampagner, som DSF har været engageret i.


Fremdriftsreformen

D. 18 april 2013 indgik regeringen (SF, Socialdemokraterne og det Radikale Venstre) sammen med Venstre, Konservative, Danske Folkeparti og Liberal Alliance en aftale om at reformere SU-systemet og rammerne for de videregående uddannelser (primært universitetsuddannelserne), med henblik på at få de studerende hurtigere igennem uddannelsessystemet. Reformen blev endegyldigt vedtaget ved lov d. 28 juni 2013.

I november 2013 forsøgte ledelsen på Københavns Universitet at implementere den Fremdriftsreform, som var blevet vedtaget i folketinget tidligere. Det medførte massive protester fra studerende på Københavns Universitet, DSF, Studenterrådet ved RUC, Syddanske Studerende, Studentersamfundet ved Aalborg universitet og Studenterrådet ved Århus Universitet.

Det lykkedes at få genåbnet forliget og udskudt konsekvenserne ved fremdriftsreformen. Reformen træder i kraft for de studerende, der starter på en ny bachelor eller kandidat uddannelse i sommeren 2015.

 

Læs DSFs analyse af konsekvenserne af fremdriftsreformen.

Se mere om Studenterrådet v. KU’s arbejde med reformen.


Finansieringskampagne

Denne kampagne havde til formål at sætte fokus på den underfinansiering, som universiteterne bliver udsat for. Det mundede ud i en uddannelseskaravane d. 26. september 2014, hvor DSF havde inviteret en elefant og to kameler til at flankere demonstrationen. Kampagnen blev støtte af flere organisationer fra elev – og studenterbevægelsen.

 


Kommunalvalgskampagne: Unge stemmer for en bedre studieby

DSF lavede i november 2014 en kommunalvalgskampagne med støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråds Initiativstøtte. Unge stemmer for en Bedre Studieby, havde to overordnede målsætninger: For det første, ville DSF øge det lokale engagementet hos de studerende, og dermed højne valgdeltagelsen.

For det andet, ville DSF sætte fokus på studerendes levevilkår og den gode studieby, i den lokalpolitiske debat forud for, og efter kommunalvalget, og dermed på sigt bidrage til at forbedre studievilkårene for unge i Danmark.

Valgdeltagelse ved valget var på 71,9 procent – en forøgelse på 6,1 procentpoint fra kommunalvalget i 2009. Valgdeltagelsen blandt unge (18-29-årige) var endnu højere. I eksempelvis Silkeborg kommune steg valgdeltagelsen med hele 13 procentpoint – fra 48,7 procent ved KV2009 til 61,7 procent ved KV2013.

 

Se kampagnefilmen om nødvendigheden af at stemme for en bedre studieby.


Studiestart – udsalgsministeriet

DSFs studiestartskampagne havde i 2014 fokus på underfinansiering på uddannelse og deraf manglende kvalitet og kapacitet på uddannelsesinstitutionerne.

 

Læs mere om kampagnen på facebooksiden Udsalgsminiseriet.


Kvalitetskampagne

D. 4 marts 2015 lancerede DSF en kvalitetskampagne, der omhandlende hvordan uddannelsesministeren Sofie Carsten Nielsen kunne opprioritere uddannelserne på de danske universiteter. DSF lancerede i den forbindelse en række anbefalinger, som uddannelsesministeren kunne tage til efterretning.

 

Læs mere om vores kvalitetskampagne og anbefalinger.


Valgkampagne

Som optakt til valget i maj måned 2015 lancerede DSF kampagnen “Vi stemmer uddannelse”, der havde till formål at få de studerende til at stå sammen i valget, og stemme på baggrund af hvilke politikere, der ville forbedre det danske uddannelsessystem. I den forbindelse lavede DSF en hjemmeside stemuddannelse.com, hvor studerende kunne se hvilke holdninger hver politiker havde til uddannelsespolitik.

 

Læs mere om “Vi stemmer uddannelse” kampagnen.