Notater

De følgende notater er udarbejdet i udvalgene eller af de politiske ordførere. Notaterne fungerer som up-date om aktuelle sager til medlemsorganisationerne og formidler blandt andet baggrunden for, og evt. hvordan DSF forholder sig til, de pågældende sager.

 

Notat om universitetsudvalgets anbefalinger