Om DSF

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er en landsorganisation for studerende 
på videregående uddannelser i Danmark. Gennem 16 medlemsorganisationer repræsenterer DSF ca. 165.000 studerende over hele landet. Med den baggrund og i tæt kontakt med en lang række samarbejdspartnere, arbejder DSF dagligt for, at studerende får de bedste uddannelser og levevilkår. Sådan har det været siden 1932. DSF er en paraplyorganisation for 16 medlemsorganisationer, der består af uafhængige studenterråd og studenterorganisationer, primært ved længere videregående uddannelsesinstitutioner.

Medlemsorganisationer
Til dagligt arbejder medlemsorganisationerne på deres uddannelsesinstitution for, at de studerendes interesser bliver varetaget på lokalplan.
To gange om året samles alle medlemsorganisationer til DSFs politikkonference, hvor det er medlemsorganisationernes opgave at lægge DSFs politiske linje samt at vælge DSFs politiske ledelse. 

DSFs politiske ledelse 
DSFs politiske ledelse består af en forperson og to næstforpersoner, med ansvar for henholdsvis uddannelsespolitik og levevilkårspolitik. Foruden den politiske ledelse, vælges yderligere to personer, som sammen med den politiske ledelse udgør DSFs Forretningsudvalg. Forretningsudvalget vælges for et år ad gangen, og sætter handling bag politikkonferencens vedtagelser. I det politiske arbejde refererer Forretningsudvalget til fire stående udvalg, Levevilkårspolitisk udvalg, Uddannelsespolitisk udvalg, Organisatorisk udvalg samt Internationalt udvalg, der til dagligt er DSFs øverste politiske myndighed inden for hver deres område. Bestyrelsen i DSF, Landsforum, har ansvaret for de større strategiske og politiske beslutninger for organisationen og sætter den overordene linje. 

Internationalt arbejde
Foruden det landspolitiske arbejde, er DSF engageret i international studenterpolitik. Dette sker primært via det Internationale Udvalg, der repræsenterer DSF i det nordiske samarbejde Nordisk Ordförande Möte (NOM) og i den europæiske studenterorganisation European Students’ Union (ESU). Samtidig er DSF engageret i solidaritetsprojekter med studerende fra blandt andet Palæstina og Zimbabwe. Alle studerende kan deltage i det studenterpolitiske arbejde, og der er mange muligheder for at gøre sin indflydelse gældende som aktiv i DSF. 

Alt arbejde i DSF bygger på DSF’s vedtægter
 
DSF er ikke underlagt nogen form for partipolitiske interesser.

This post is also available in en_GB.