Om DSF

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er en landsorganisation for studerende i Danmark. Gennem 16 medlemsorganisationer repræsenterer DSF ca. 165.000 studerende over hele landet. Med den baggrund og i tæt kontakt med en lang række samarbejdspartnere, arbejder DSF dagligt for at studerende i Danmark får de bedste uddannelser og levevilkår. Sådan har det været siden 1932.  DSFs 16 medlemsorganisationer består af uafhængige studenterråd og studenterorganisationer, primært ved længere videregående uddannelsesinstitutioner.
 
Til dagligt arbejder medlemsorganisationerne på deres uddannelsesinstitution, for at de studerendes interesser bliver varetaget på lokalplan. To gange om året samles alle medlemsorganisationer til DSFs politikkonference, hvor det er medlemsorganisationernes opgave at lægge DSFs politiske linje samt at vælge DSFs politiske ledelse. DSFs medlemsorganisationer stiller op til valg, til styrende organer, på deres uddannelsesinstitutioner og repræsenterer herigennem de studerendes interesser.
 
DSF er en paraplyorganisation for medlemsorganisationerne og det er derfor ikke muligt at melde sig ind som enkelt studerende. Enkelte medlemsorganisationer har individuelle medlemskaber. Disse medlemskaber fungerer dog ikke som politiske medlemskaber, men som ordninger, hvor studerende kan få rabatter på eksempelvis arrangementer arrangeret af organisationen. Alle DSFs medlemsorganisationer fungerer derimod efter demokratiske principper, hvor det er altid muligt som studerende, at få indflydelse på organisationens politik og aktiviteter. Det er altså aldrig nødvendigt med et medlemsskab for at være repræsenteret i de enkelte uddannelsesinstitutionernes bestyrelser såvel som af DSF på landsplan.
 
DSFs politiske ledelse består af en forperson og to næstforpersoner, med ansvar for henholdsvis uddannelsespolitik og levevilkårspolitik. Foruden den politiske ledelse, vælges yderligere to personer, som sammen med den politiske ledelse udgør DSFs Forretningsudvalg. Forretningsudvalget vælges for et år, og arbejder fra DSFs sekretariat i København for at sætte handling bag politikkonferencens vedtagelser. I det politiske arbejde refererer Forretningsudvalget til to stående udvalg, Levevilkårsudvalget og Uddannelsespolitiskudvalg, der til dagligt er DSFs øverste politiske myndighed inden for hver deres område. Den organisatoriske enhed, Landsforum, varetager den mere handlingsorienterede del af DSFs arbejde og udarbejder sammen med Forretningsudvalget. 
 
Foruden det landspolitiske arbejde, er DSF engageret i international studenterpolitik. Dette sker primært via det Internationale Udvalg, der repræsenterer DSF i det nordiske samarbejde Nordisk Ordförandemöte (NOM) og i den europæiske studenterorganisation European Students’ Union (ESU). Samtidig er DSF engageret i solidaritetsprojekter med studerende fra blandt andet Palæstina og Zimbabwe. Alle studerende kan deltage i det studenterpolitiske arbejde, og der er mange muligheder for at gøre sin indflydelse gældende som aktiv i DSF.
 
Alt arbejde i DSF bygger på DSF’s vedtægter. 
 
DSF er ikke underlagt nogen form for partipolitiske interesser.