Palæstina

Palæstinaprojektet har til opgave at skabe en palæstinensisk interesseorganisation for studerende. Organisationen skal varetage studenterrettigheder og kæmpe de studerendes sag, hvad angår levevilkår og studiemiljø. Ligeledes er det forhåbningen, at en sådan organisation vil fremme dialog på tværs af universiteterne i Palæstina.

Første del af projektet er afrapporteret og fremhævet i DUF’s magasin Fokus. Idéen med projektet er at etablerede et uformelt og formelt samarbejde mellem de forskellige universiteter på Vestbredden i Palæstina.

Projektet har gennemført tre møder i Palæstina mellem den danske og den palæstinensiske projektgruppe. I januar 2016 mødtes DSF og PSCF og fokuserede på at opsætte de formelle rammer for den palæstinensiske organisation (foreningens vedtægter), samt at tage kontakt til forskellige interessenter såsom medier, universiteter, politikere osv. I oktober 2016 afholdtes en lederskabsudveksling med ti danske deltagere fra projektetgruppen, sekretariatet og Landsforum. 

Projektet har overordnet set levet op til succeskriterierne om at samle mere end seks universiteter på Vestbredden. DSF har styrket det internationalt udsyn, fået ny viden om organisering og dialog om studenterrettigheder.

Projektgruppen har for nylig fået bevilliget næsten 750.000 kr. af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) til at videreføre projektet i 2016 og 2017. I efteråret 2016 var frivillige og repræsentanter for sekretariatet på lederskabsudvikling i Palæstina. Læs mere om turen og status i projektet her.

Kontakt DSFs internationale udvalg, hvis du vil vide mere eller bidrage til arbejdet.

Send en mail til international@dsfnet.dk