Politikkonferencen

Politikkonferencen er DSF’s øverste politiske myndighed. Den bliver afholdt to gange årligt, i henholdsvis foråret og efteråret.
DSF’s medlemsorganisationer sender delegationer til politikkonferencerne, og de repræsenterer deres uddannelsesinstitutioner i debatterne og vedtager DSF’s politik. Udover politik handler politikkonferencerne om opkvalificering, erfaringsudveksling og at have det sjovt sammen.
På forårspolitikkonferencen afholdes den årlige generalforsamling. På efterårspolitikkonferencen bliver det kommende års Forretningsudvalg samt menige Landsforummedlemmer valgt.
 
Referater
 
15-17. april
på Aalborg Universitet
13-15. november
på Københavns Universitet
Politikkonference foråret 2015
15-17. maj
på Syddansk Universitet
13-15. november
på Danmarks Tekniske Universitet
4-6. april
på Aarhus Universitet
8.-10. november
på Roskilde Universitet.
12.-14. april
på Copenhagen Business School.
9.-11. november
på Aalborg Universitet.
Politikkonference foråret 2012
20.-22. april
på Københavns Universitet.
4.-6. november
på Danmarks Tekniske Universitet.
Politikkonference foråret 2011
8.-10. april
på Syddanske Universitet.
5.-7. november
på Aarhus Universitet.
16.-18. april
på Copenhagen Business School.
6.-8. november
på Roskilde Universitet.
3.-5. april
på Aalborg Universitet.
7.-9. november
på Danmarks Tekniske Universitet.
11.-13. april
på Københavns Universitet.