Samarbejdspartnere

DSF, samarbejdspartnereDSF samarbejder med en bred vifte af aktører på den uddannelsespoltiske scene. Her er et udsnit af de organisationer, som DSF samarbejder med.

Elev- og studenterbevægelsen:

DSF er organiseret under Elev- og studenterbevægelsen (ESB), som foruden DSF består af:

Ungdomsorganisationer:

  • Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF): Er en service- og interesseorganisation for samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. DSF er medlem af DUF, og modtager driftsstøtte i form af tipsmidler fra DUF samt støtte til forskellige projekter og kampagner.
  • Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH): Er en paraplyorganisation for unge med handicap, og laver interessepolitisk arbejde og kapacitetsopbygning for organisationer for unge med handicap. DSF samarbejder med SUMH i forbindelse med levevilkårspolitiske og undervisningsmiljømæssige spørgsmål.

Andre nationale samarbejdspartnere:

  • Forbrugerrådet Tænk: En organisation der arbejder for at fremme bæredygtigt og socialt ansvarligt forbrug. 
  • Økonomer Uden Grænser: Arbejder for at aktivere alle de økonomistuderende, som interesserer sig for u-landene, til frivilligt at udføre almindeligt studentermedhjælper arbejde for humanitære organisationer. DSF samarbejder med Økonomer Uden Grænser og Forbrugerrådet Tænk om projektet “Styr din gæld”.
  • Elev og studenterbladet Momentum: Er et landsdækkende, frivilligdrevet nyhedsmagasin med fokus på uddannelsessektoren. DSF er med til at drive Momentum, hvis redaktion er redaktionelt uafhængig af foreningen bag – herunder DSF.

Udover de nævnte samarbejdspartnere, arbejder DSF sammen med en række fagforeninger, medier, tænketanke og andre interesseorganisationer. Derudover har vi repræsentanter siddende i forskellige råd og udvalg, der har med studerende og studerendes forhold at gøre.

Internationale samarbejdspartnere:

  • DSF er medlem af European Students’ Union (ESU) – en paneuropæisk paraplyorganisation for nationale studenterorganisationer med 47 medlemmer fra 39 lande. ESU afholder årligt to generalforsamlinger samt to studenterkonferencer, hvor DSF kontinuerligt deltager med repræsentanter fra Forretningsudvalget og International Gruppe. Samarbejdet med ESU og de andre medlemsorganisationer i netværket byder derudover på en række projekter, events, kampagner samt indsamling og udveksling af viden og erfaring. Michael Tolentino Frederiksen repræsenterer DSF i ESU’s Forretningsudvalg i perioden 2013 til 2015.
  • DSF er engageret i følgende projekter under ESU:
    • SAGE – Student Advancement of Graduates Employability
  • DSF er medlem af Nordiskt Ordförandemöte (NOM), som er et nordisk-baltisk netværk af 14 studenterorganisationer fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne, Estland, Letland og Lithauen. Netværket mødes to gange årligt til erfaringsudveksling og til samarbejde omkring regionale og europæiske anliggender.