Udvalg

DSF har tre politiske udvalg; levevilkårsudvalget, uddannelsespolitisk udvalg og internationalt udvalg. De udvikler DSFs politik mellem politikkonferencerne. Udover de politiske udvalg er der også et Organisatorisk Udvalg.

I udvalgene sidder repræsentanter fra DSFs medlemsorganisationer, og de to næstformænd samt den internationalt ansvarlige er sekretærer for udvalgene. 

Udvalgene mødes ca. tre gange i semestret.
 
 

Levevilkårspolitisk Udvalg, LU

DSFs levevilkårsudvalg arbejder med alle de politiske spørgsmål, der har betydning for studerendes levevilkår og dagligdag. Udvalget udvikler blandt andet DSFs politik på områder som bolig, transport, SU, dimittendarbejdsløshed og studiemiljø. Møderne er åbne for alle interesserede fra DSFs medlemsorganisationer. 

Kontakt:  Levevilkårspolitisk næstformand Søren Fauerskov Hansen: soren@dsfnet.dk

 

Uddannelsespolitisk Udvalg, UPU

DSFs uddannelsespolitiske udvalg, arbejder med de politiske spørgsmål, der drejer sig om de studerendes uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Udvalget udvikler bandt andet politik på områder som uddannelseskvalitet, finansiering af uddannelser og demokrati på uddannelsesinstitutionerne. Møderne er åbne for alle fra DSFs  medlemsorganisationer.

Kontakt: Uddannelsespolitisk næstforkvinde Signe Tolstrup Mathiasen: signe@dsfnet.dk

 

Internationalt Udvalg, IU

Internationalt Udvalg koordinerer de international aspekter af DSFs arbejde. Dette arbejde spænder fra at repræsentere de studerende i Danmarks interesser i internationale fora, som f.eks. European Students Union (ESU), Nordiskt Ordförande Møte (NOM) eller den Europæiske Union, til at lede internationale projekter, som f.eks. vores partnerskaber med Palestinian Student Council Forum (PSCF) og Zimbabwe National Students Union (Zinasu).

Kontakt: International ansvarlig: Julian Lo Curlo : julian@dsfnet.dk

Læs mere om Internationalt Udvalg

 

Organisatorisk Udvalg, OU

Organisatorisk udvalg arbejder med hvordan DSF udvikler sig langsigtet og har primært til formål at kunne understøtte den organisatorisk ansvarlige medlem af forretningsudvalget i vedkommendes arbejde. OU arbejder typisk med vedtægterne, DSF’s 4års-strategi, og inklusion. Møderne er åbne for alle interesserede fra DSF’s medlemsorganisationer.

Kontakt:  Organisationsansvarligt medlem af forretningsudvalget Sandi Rizvic: sandi@dsfnet.dk

This post is also available in en_GB.