Udvalg

DSF har tre politiske udvalg; levevilkårsudvalget, uddannelsespolitisk udvalg og internationalt udvalg. De udvikler DSFs politik mellem politikkonferencerne.

I udvalgene sidder repræsentanter fra DSFs medlemsorganisationer, og de to næstformænd samt den internationalt ansvarlige er sekretærer for udvalgene. Udvalgene mødes ca. tre gange i semestret.

 

Levevilkårsudvalget, LU

DSFs levevilkårsudvalg arbejder med alle de politiske spørgsmål der har betydning for studerendes levevilkår og dagligdag. Udvalget udvikler blandt andet DSFs politik på områder som bolig, transport, SU, dimittendarbejdsløshed og studiemiljø. Møderne er åbne for alle interesserede fra DSFs medlemsorganisationer.

Kontakt: Næstformand og Levevilkårsordfører Kristian Bruun Andersenkristian@dsfnet.dk

 

Uddannelsespolitisk Udvalg, UPU

DSFs uddannelsespolitiske udvalg, arbejder med de politiske spørgsmål, der drejer sig om de studerendes uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Udvalget udvikler bandt andet politik på områder som uddannelseskvalitet, finansiering af uddannelser og demokrati på uddannelsesinstitutionerne. Møderne er åbne for alle fra DSFs medlemsorganisationer.

Kontakt: Næstformand og Uddannelsespolitisk Ordfører Andreas Birch Olsen: andreas@dsfnet.dk

 

Internationalt Udvalg, IU

Det internationale udvalg koordinere arbejdet med internationale projekter, hvor DSF er engageret. Herudover repræsenterer IU DSF i de internationale organisationer, hvor DSF deltager – heriblandt European Students Union (ESU) og Nordisk Ordførendes Møde (NOM).

Kontakt: Internationalt ansvarlig: Monika Skadborg: monika@dsfnet.dk

Læs mere om Internationalt Udvalg