DSF er medarrangør af debat om retsforbeholdet

Danske Studerendes Fællesråd afholder i samarbejde med en lang række organisationer en live-streamet og interaktiv debat omkring retsforbeholdet torsdag d. 26. november fra kl 17:00 – 18:30 på Københavns Universitet. Til debatten vil der være mulighed for, at stille spørgsmål direkte til det udvalgte politikerpanel, som repræsenterer et bredt udsnit af forskellige politiske partier, der er for og imod den nye tilvalgsordning. Meningen med debatten er, at give studernede svar på de spørgsmål, de måtte have omkring retsforbeholdet inden folkeafstemningen d. 3. december.

Debatten bliver live-streamet via http://www.bideo.dk/retsforbeholdet, og studerende fra hele landet har mulighed for at deltage og stille spørgsmål ved fysisk fremmøde eller via Skype.

Hvis du som studerende har lyst til at deltage via Skype, bedes du kontakte Claus Sørensen på claus@mediehuset-kbh.dk.

Hvis du gerne vil med som fysisk deltager, så kan du tilmelde dig via International Debats Facebookside.

 

Politikerpanelet består af:

Morten Bødskov fra Socialdemokratiet.

Kristian Jensen fra Venstre.

Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti.

Pernille Skipper fra Enhedslisten.

 

Hvor: Københavns Universitet, Center for Samfund og Sundhed (CSS), Lokale 35.01.44. Indgang via Gammeltoftsgade 13, 1353 København K.

Hvornår: Torsdag d. 26. november, 17:00 – 18:30. Dørene åbner kl 16:30.

Arrangører: Danske Studerendes Fællesråd, International Debat, Det Udenrigspolitiske Selskab, Altinget.dk og Mediehuset København.

 

Hvis du ønsker mere information omkring retsforbeholdet og folkeafstemningen d. 3 december, så kig ind på Folketingets EU Oplysning.