DSF ansætter to nye sekretariatsmedarbejdere

I Danske Studerendes Fællesråd (DSF) har vi ansat to nye medarbejdere. Vi vil derfor gerne byde velkommen til, Jesper Hansen, der er blevet ansat som udviklingskonsulent. Jesper er startet i september måned, og han vil i tæt samarbejde med resten af DSF’s sekretariat være med til at udvikle DSF som organisation. Derudover vil vi gerne byde velkommen til vores nye regnskabsfører, Christian Petersen, der erstatter vores tidligere regnskabsfører, Iris Joesen, da hun er gået på pension. Christian har været ansat på sekretariatet siden august, og har overtaget ansvaret for al regnskab.

Vi ser frem til et produktivt samarbejde, og vi håber, at alle vores samarbejdspartnere tager godt imod dem begge.