DSF starter aktivitetsfond for medlemsorganisationer

Står I og mangler et bidrag til at få aktiviteterne i jeres studenterråd rigtigt i gang, og magter I ikke selv at skulle stå for regnskaberne? Så er det ikke længere en hindring for at få gang i de studenterpolitiske aktiviteter!

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) udbyder nu en ny aktivitetsfond, hvor mindre økonomisk bemidlede medlemsorganisationer hos DSF kan ansøge om 2.000 kr. i aktivitetsstøtte. Hvorvidt pengene skal bruges på en ryste-sammen-tur for jeres nye studenterråd, hjælpe med at sprede studenterrådets budskaber eller noget helt tredje er op til jer, så længe aktiviteten har et overordnet studenterpolitisk formål. I forbindelse med tildeling af aktivitetsfonden tilbyder DSF at administrere medlemsorganisationens økonomi og regnskab uden omkostninger. Du kan kontakt DSF for nærmere information.

 

Sådan søges fonden:
Alt der kræves, for at søge DSFs nye aktivitetsfond, er en aktivitetsbeskrivelse på maks. en A4-side, der udspecificerer selve aktiviteten, og hvorledes pengene søges anvendt. Derudover skal der vedlægges godkendte vedtægter og referat fra sidste generalforsamling. Efter afholdelse af aktiviteten sendes dokumentation i form af eksempelvis billeder og en kort aktivitetsredegørelse til DSF.

 

Fonden kan søges løbende og ansøgningen sendes direkte til DSFs sekretariatsleder Ole Buch Rahbek på ole@dsfnet.dk.

Eventuelle spørgsmål til legatet besvares ved henvendelse til Jesper Hansen på jesper@dsfnet.dk eller direkte på tlf nr. 2573 7048.