Adfærdskodeks

Formålet med adfærdskodekset er at have retningslinjer, som sikrer, at alle føler sig velkomne og trygge til DSF-arrangementer og dermed forhindre ubehagelige og diskriminerende opførsel.

Her kan du finde information om, hvordan du kan forholde dig, hvis du har en oplevelse på et af DSF’s arrangementer, som er gået over dine grænser ved at være diskriminerende eller ubehagelig. Dette adfærdskodeks er gældende for alle DSF-arrangementer.

Som deltager i DSF-arrangementer forventes du at have orienteret dig i dette og opføre dig efter det.

Opførsel

Studentermassen er stor og bred og derfor er vi mange forskellige mennesker, med mange forskellige baggrunde, der mødes til DSF’s arrangementer. Med udgangspunkt i dette er det vigtigt, at vi kan
skabe et rum, hvor alle føler sig velkomne.

Alle deltagere skal behandles lige uanset deres baggrund, identitet, eller nogen anden basis for diskrimination. Det er vigtigt, at deltagere bestræber sig på at være inkluderende over for hinanden. For at
sikre, at vi kan have det godt sammen, er det vigtigt at understrege, at upassende opførsel ikke bliver
tolereret.

Hvis du som deltager oplever at være blevet diskrimineret imod, eller har haft en ubehagelig oplevelse, så er der altid tillidspersoner til DSF’s arrangementer som du kan gå til.

De vil være til rådighed både, så du har nogen du kan tale med i forhold til en episode, men også hvis
episoden skal følges op på. Hvis der er tale om en overtrædelse af adfærdskodekset vil den, der har
overtrådt det blive kaldt til en samtale, hvor episoden vil blive gennemgået.

Dette kan lede til konsekvenser for den, som har overtrådt adfærdskodekset. Tillidspersonerne har
tavshedspligt og hvis du ønsker, at de tager din sag med videre, vil den blive behandlet med yderste
diskretion.

Debattonen

Til DSF-arrangementer er der ofte intense politiske debatter om vigtige emner blandt engagerede og passionerede deltagere, hvor meninger brydes. Det er vigtigt, at der altid er plads til en åben og ærlig
debat, da det er grundlaget for DSF’s arbejde og demokratiske fundering.

Samtidig er det vigtigt, at debatten altid foregår sagligt og respektfuldt. Indlæg i debatten skal altid omhandle sagen og ikke angribe de personer, som deltager i debatten.

Der skal være plads til uenighed og til, at vi kan udfordre hinandens holdninger og argumenter, men der skal også altid være plads til, og respekt omkring, de deltagerende personer.

Du kan altid henvende dig til Forretningsudvalget, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse adfærdskodekset.

Den fulde formelle version af adfærdskodekset kan læses her.

Modtag nyheder fra DSF!

Hvis du altid vil være sikker på at modtage seneste nyt fra os.

Skip to content