Bevar de to-årige kandidatuddannelser

Kom med når vi går på gaden lørdag d. 29. oktober for at bevare kvaliteten og de to-årige kandidatuddannelser.


Regeringen har fremlagt deres nye uddannelsesreform, som skal omlægge de 2- årige kandidatuddannelser til at være 1-årige.

Både fagforeningerne, de studerende, universiteterne og os studerende, har været ude og kritisere regeringens forslag, og frygter at det vil forringe kvaliteten og skabe et A- og et B-hold blandt de studerende og på arbejdsmarkedet. Det Økonomiske Råds vismænd har sågar regnet ud, at sådan en reform vil koste Danmarks produktionseffekt 7 milliarder kr. årligt.

Kom med når vi går på gaden lørdag d. 29. oktober for at bevare kvaliteten og de to-årige kandidatuddannelser.

Find begivenheden på Facebook

Yderligere oplysninger:

Julie Lindmann, forperson, Danske Studerendes Fællesråd, 28194500.

Støtteerklæring til de iranske studerende

I kølvandet på udviklingen i Iran har DSF udsendt en støtteerklæring til de studerende i Iran.


A Statement of Solidarity to the Students of Iran

The brutality against student protesters in Iran has reached a level of serious concern. We in the National Union of Students in Denmark (DSF) call on these attacks on the people of Iran to end, and for the Danish government to act promptly to protect student who flee by implementing a Students at Risk program.  

After three weeks of protest following the death of a woman detained by the Iranian regime’s morality police, Reuters reports videos from last night showing security forces firing teargas to drive students off the campus of the Sharif University, and what appears to be gunshots being fired in the background.  

We welcome the proposal made by Denmark, Germany, France, Spain, Italy and the Czech Republic this morning for the EU to sanction people and institutions primarily responsible for these attacks. 

For the youth and students of Iran, we call on the international community to stand firm against these aggressions and help protect the students seeking a better future. 

På dansk lyder teksten:

Brutaliteten mod studenterdemonstranter i Iran har nået et bekymrende niveau. Vi i DSF opfordre kraftigt til at angrebene på befolkningen i Iran stopper, og at den danske regering handler omgående for at beskytte studerende, der flygter, ved at implementere et Students at Risk-program.

Efter tre ugers protest som følge af døden af en kvinde tilbageholdt af det iranske regimes moralpoliti, rapporterer Reuters videoer fra i aftes, der viser sikkerhedsstyrker, der affyrer tåregas for at tvinge studerende væk fra campus på Sharif University, samt hvad der ser ud til at være skud, der bliver affyret i baggrunden.

Vi ser positivt på forslaget fra Danmark, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien og Tjekkiet her til morgen om, at EU sanktionerer personer og institutioner, der primært er ansvarlige for disse angreb.

For de unge og studerende i Iran opfordrer vi det internationale samfund til at stå fast overfor disse aggressioner og hjælpe med at beskytte de studerende, der søger en bedre fremtid.

Yderligere oplysninger:

Julie Lindmann, forperson, Danske Studerendes Fællesråd, 28194500.

📣 6 BUD PÅ BEDRE TRIVSEL! 📣

Så er den her!


Den 8. juni 2022 mødtes knap 100 unge på tværs af landet og uddannelser i København for at drøfte, hvad de anser som værende svaret på de trivsels- udfordringer, som deres generation står overfor.

Målet for konferencen var at komme med konkrete løsninger, som unge kan se sig selv i, og derefter udforme en håndbog med disse!

🙋 OG NU ER DEN HER! 🙋

6 BUD PÅ BEDRE TRIVSEL!

6 bud på bedre trivsel
6 bud på bedre trivselwww.dsfnet.dk

Løsninger fra Ungetrivselsrådets Konference 

Hvad er Ungetrivselsrådet?

Formålet med ungetrivselsrådet er at øge trivslen og modarbejde mistrivsel blandt unge i og omkring uddannelsessystemet. Vi arbejder for at skabe synlighed, politisk handling samt at få, dele og udbrede viden om unges trivsel i og omkring uddannelse og arbejder aktivt for at sætte det på dagsordenen.

Yderligere oplysninger:

Julie Lindmann, forperson, Danske Studerendes Fællesråd, 28194500.

Pressemeddelelse: Universitets-nedskæringer vil ramme kvaliteten

Regeringens udspil til kortere universitetsuddannelser rammer tusindvis af studerende og sænker kvaliteten, advarer Danske Studerendes Fællesråd  


Det skaber usikkerhed om fremtiden for tusindvis af studerende og vil være et gigantisk selvmål for udviklingen af fremtidens velfærd, hvis regeringens planer om kortere universitetsuddannelser bliver ført ud i livet. 

Det mener Julie Lindmann, forperson for Danske Studerendes Fællesråd, som repræsenterer de godt 160.000 studerende på universiteter og lange kunstneriske uddannelser. 

”Vi mangler svar på hvordan de nye kandidatuddannelser skal se ud. Regeringen lægger op til en kæmpe omlægning af systemet som det ser ud nu, og selvom de vil inddrage sektoren, hjælper det ikke meget når man allerede har defineret endemålet. Det er et kæmpe eksperiment med uddannelsesinstitutionerne og de studerende.” siger Julie Lindmann

Regeringens nye udspil lægger op til at afkorte uddannelsestiden med et år for halvdelen af de studerende på universiteterne. Regeringen vil med besparelsen tilføre penge til at forbedre uddannelserne, mens halvdelen af besparelsen føres over til andre, kortere uddannelser. 

”Regeringen vil sætte antallet af undervisningstimer op hvilket er fantastisk, men derfor får vi stadigvæk færre kompetencer. Vi går fra 120 til 75 ETCS point og det er et kæmpe angreb på vores faglighed. Vi vil ikke have halve uddannelser. ” siger Julie Lindmann.    

Yderligere oplysninger: 

Julie Lindmann, forperson, Danske Studerendes Fællesråd, 28194500. 

[tweet https://twitter.com/StudFaellesraad/status/1574358266725150720]

Pressemeddelelse: Besparelser på Universiteter Øger Unges Mistrivsel

Regeringens finanslovsudspil lægger op til at spare 280 mio. kroner årligt på universiteter. Det vil være ødelæggende for unges trivsel på studierne, advarer Danske Studerendes Fællesråd 


Et helt uforståeligt hårdt slag i ansigtet på studerende

Sådan betegner Julie Lindmann, forperson for Danske Studerendes Fællesråd, regeringens udspil til en finanslov.

Regeringen lægger op til uddannelser at spare 280 mio. kroner årligt på de studerende der læser på de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser, og det kommer oven i en massiv krise med mistrivsel blandt unge, advarer Julie Lindmann.

”Det er næsten pinligt at regeringen lægger op til at spare så meget på uddannelserne i en tid, hvor vi gang på gang får dokumenteret, hvor mange unge der mistrives som følge af corona-pandemien og samfundets krav. Særligt fordi den socialdemokratiske regering ved sin tiltræden havde som slagnummer, at besparelserne på universiteterne nu var taget af bordet,” siger hun.

Besparelsen på regeringens finanslovsudspil retter sig mod områderne humaniora og samfundsvidenskab (det såkaldte takst 1-område), hvor en forhøjelse af uddannelsernes budget på 280 mio. kroner nu er fjernet i regeringens udspil.

Besparelsen kommer, efter en ny undersøgelse fra Ungetrivselsrådet har vist, at 28 procent af de unge har besøgt læge eller været sygemeldt fra deres uddannelse på grund af stress.

Yderligere oplysninger:

Julie Lindmann, forperson, Danske Studerendes Fællesråd, 28194500.

International ungdomsdag!

Global uddannelseskrise og voksende mistvivles. Udfordringen for ungdommen er mange, men hvilket håb er der? 


I dag d. 12. august er det international ungdomsdag. Det er ikke nogen nem tid at være ung i – hverken i Danmark eller ude i verden. Vi griber fat i to områder der har brug seriøs prioritering for at blive bedre. Men først lad os høre hvad vores venner i DSF’s partnerskaber i de nationale studenterorganisationer i Zimbabwe og Zambia siger er vigtigt for ungdommen på ungdommens dag: 

To celebrate #InternationalYouthDay, we asked DSF's International Partnerships members in the Zimbabwean and Zambian student Unions: Why is Youth Empowerment and Youth Involvement Important today?"
To celebrate #InternationalYouthDay, we asked DSF's International Partnerships members in the Zimbabwean and Zambian student Unions: Why is Youth Empowerment and Youth Involvement Important today?"www.instagram.com

Mistrivslen er alarmerende høj

Særligt er vi i DSF bekymret over at hele 73% af unge i Ungetrivselsrådets 2022 Undersøgelse svarede at de kun føler sig gode nok, når de har succes på næsten alle områder af deres liv. Samtidig føler 53% at de kun er gode nok, hvis de får topkarakterer på deres uddannelse.

Læs hele undersøgelsen her:

Ungetrivselsanalyse 2022
Ungetrivselsanalyse 2022www.dsfnet.dk

I 2020 præsenterede vi udspillet Gør 20’erne til Trivslens Årti. De anbefalinger er dermed stadig relevante. Lad os tage fat i bare et par af dem:

  • Karakterer skal ikke være det primære fokus
  • Lokal forankring af trivselsindsats gennem studentervelfærdsråd
  • Øremærk penge til trivsel og studiemiljø for studerende
  • Giv trivsels-værktøjer til undervisere: didaktisk opkvalificering

Hvis du vil vide hvad hvert forslag indeholde og hvorfor netop det bør vægtes, så tjek udspillet ud her: 

Gør 20’erne til Trivslens Årti
Gør 20’erne til Trivslens Årtiwww.dsfnet.dk

Problemerne herhjemme har brug for at vi handler og handling skal være mere end tomme ord.

Uddannelse for alle betyder: Leave No One Behind

Alle kan støtte op om FN’s 17 verdensmål, men bidrager vores handlinger faktisk til at indfri dem? Tidligere i år gik 175 danske civilsamfundsorganisationer sammen i et åbent brev til den danske regering med ét klart budskab: Stop Udhulningen af Udviklingsbistanden.  

Der er i høj grad brug for at Danmark er sit ansvar bevidst og på denne internationale ungdomsdag har vi en særlig grund til at lytte til dem der er allermest afhængige af at vi investerer i fremtiden, de unge.

Vores Internationalt ansvarlige i DSF, Jacob Blasius er Youth Leader hos verdens største fond for uddannelse, Global Partnership for Education (GPE). Sammen med Youth Leader i hele verden opfordrer han regeringer til at investerer i uddannelsessystemer.

I dagens anledning er her en to-do list fra GPE Youth Leaders til verdens leder. Læs den og hjælp I kampen med at få krydset af og sikret alle adgang til uddannelse.

A to-do list from youth for world leaders: Transform Education | Blog | Global Partnership for Education
A to-do list from youth for world leaders: Transform Education | Blog | Global Partnership for Educationwww.globalpartnership.org
This International Youth Day, we asked GPE Youth Leaders to write a to-do list for decision makers on how to transform education. These are their 10 priorities.

Der er mange udfordringer, men løsningerne er der. Vi skal bare vælge dem. 

Go’ International ungdomsdag!

Ny Guide til Internationale Studerende

Årets International Student’s Survival Guide to Life in Denmark er udkommet! Vi håber mange får glæde af den.


Så er den her igen!

Vi har i samarbejde med Elev- og Studenterkooperativet og Studenterhuset lanceret The International Student’s Survival Guide to Life in Denmark 2022. Endnu engang er det en guide for internationale studerende i Danmark. Der er tips og gode råd om alt fra at finde et sted at bo, til at finde nye danske venner.

Med i velkomstposen

De nye internationale studerende på Aalborg Universitet, Københavns universitet, Roskilde Universitet, CBS og Absalon modtager en fysisk udgave i velkomstdagene. Hvis den bliver væk, er den dog altid tilgængelig online.

Hvorfor udgiver vi den?

I DSF ved vi, at internationale studerende både er en gevinst for samfundsøkonomien og for vores studier. På samme måde, som vi håber at danske studerende får en god modtagelse, når de rejser til andre lande, vil vi gerne være med til at sørge for, at internationale studerende i Danmark får en ordentlig velkomst og de bedst mulige betingelser for at falde på plads.

Desværre færre internationale studerende

I år får færre danske studerende dog glæde at internationale studiekammerater, da et flertal i Folketinget har skåret kraftigt ned på antallet af engelsksprogede studiepladser.

I DSF er vi forsat uforstående overfor denne prioritering, da de internationale studerende både er en gevinst fagligt og økonomisk. I en tid med større fokus på de mindre byer har nedskæringen også kun gjort udfordringerne større.

Læs mere her:

Udenlandske universitetsstuderende bidrager massivt til statskassen trods SU-udgifter | Deloitte
Udenlandske universitetsstuderende bidrager massivt til statskassen trods SU-udgifter | Deloittevia.ritzau.dk
Europæiske studerende, som tager til Danmark for at læse en lang videregående uddannelse, er samlet set en god forretning for de offentlige finanser. Det viser ny analyse fra Deloitte og Kraka.

Se top 10-listen: Her er dem, der bliver hårdest ramt af regeringens nedskæring på internationale studiepladser - politiken.dk
Se top 10-listen: Her er dem, der bliver hårdest ramt af regeringens nedskæring på internationale studiepladser – politiken.dkpolitiken.dk
Regeringen vil skære engelsksprogede studiepladser og flytte uddannelser væk fra de store byer. Problemet er bare, at andelen af internationale studiepladser er meget høj regionalt. Og at en besparelse vil true skolerne i provinsen.

Modtag nyheder fra DSF!

Hvis du altid vil være sikker på at modtage seneste nyt fra os.

Skip to content