Alle studerende er sendt hjem som følge af COVID-19 (coronavirus)

Alle studerende på videregående uddannelser blev sendt hjem den 13. marts i et forsøg på at afbøde smitte-udviklingen af COVID-19. Det forventes at vi studerende stadig er studieaktive og opretholder studierne hjemmefra, så vidt muligt. Vi er i tæt dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet og gør alt hvad vi kan for at undgå at studerende kommer i klemme!

Denne situation rejser selvfølgelig mange spørgsmål og der findes endnu ikke svar på dem alle. Vi ved dog nu, at:

  • SU-betalingen fortsætter uændret.
  • Det er for tidligt at sige noget om hvordan eksaminer påvirkes af denne situation.
  • Hvis man mister sit arbejde kan man låne 6.288 kr. i marts og april.

Man kan finde svar på en lang række andre spørgsmål på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, på Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes hjemmeside og ellers kan man kontakte sin uddannelsesinstitution.