DSF får bevilling fra Globalt Fokus

DSF har sammen med Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Folkehjælp og Operation Dagsværk fået bevilliget 400.000 kroner til kapacitetsudviklingsprojektet “Frivillige miljøer”. Projektet sigter mod en kapacitetsudvikling af de deltagende organisationer og deres frivillige, så der både skabes forbedrede rammer for at arbejde med frivillige og et forum, hvor de frivillige kan dygtiggøre sig. Initiativet vil gennem en workshopstruktur baseret på aktionslæring adressere en række kapacitetsudviklingsbehov, der går igen hos alle fire organisationer inden for fem hovedområder:

– Forankring og autonomi i organisationen

– Kontinuitet og vidensdeling

– Formidling og kommunikation

– Ansvar og ambitioner

– Projektkompetencer

Målet er, at organisationerne ved initiativets afslutning har skabt rammerne for et bæredygtigt frivilligt miljø. Ud over den tilsigtede kapacitetsopbygning af organisationerne samt deres frivillige, vil initiativet munde ud i en række inspirationsprodukter, der kan deles med andre relevante civilsamfundsorganisationer. 

Projektet er centreret omkring erfaringsudveksling mellem frivillige fra de fire organisationer, og den fælles erfaringsudveksling vil fungerer som en platform hvor deltagerne kan skabe indhold, styrke reelle faglige kompetencer og producere viden i fællesskab. Projektet løber fra januar 2017 til december 2018.