DSF lancerer plan for bedre trivsel på uddannelsesinstitutioner

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) lancerer i dag et udspil med tiltag der kan sikre bedre trivsel i uddannelsessystemet. Herunder gratis psykologhjælp for studerende, styrket vejledningsindsats, bedre dispensationsmuligheder, og revidering af undervisningsmiljøloven.   

48% af studerende på Københavns universitet oplever fysiske stresssymptomer. 42% af unge oplever ifølge psykiatrifonden at topkarakterer er vigtige for et godt liv. Der er kraftig sammenhæng mellem tilgængeligheden af undervisere og studerendes oplevede stressniveau. Det er bare nogle af de skræmmende tal, der ligger til baggrund for Danske Studerendes Fællesråd nu råber vagt i gevær, og præsenterer en lang række forslag til at forbedre trivslen i uddannelsessystemet. 

De studerende har samlet en lang række konkrete forslag indrammet i 15 indsatsområder der bør indgå i en helhedsorienteret indsats for at sikre at færre studerende mistrives under uddannelse. Forslagene spænder bredt, og dækker både de fysiske rammer, øget inddragelse af studerende samt opkvalificering af undervisernes didaktiske kompetencer såvel som øget fokus på ordentlige økonomiske rammer. 

Fælles for dem alle er at, ingen af forslagene kan stå alene, og de fortrinsvist er rettet imod Christiansborg og Uddannelses – og Forskningsministeriet der bør gå forrest og sikre gode rammer for landets studerende. 

Som led i lanceringen udtaler DSF’s formand, Johan Hedegaard Jørgensen: “Vi håber at det her udspil kan være med til at sætte fokus på de massive trivselsproblemer vi ser blandt studerende, og viser at vi studerende gerne tør gå forrest og pege på de løsninger der skal til” 

Han uddyber: “Det næste skridt er op til politikerne at handle på det, vi allerede ved, nemlig at ordentlig trivsel er en forudsætning for at kunne fordybe sig i undervisningen

For yderligere kommentarer kontakt Formand for Danske Studerendes Fællesråd, Johan Hedegaard Jørgensen på tlf: 28 19 45 00 eller på johan@dsfnet.dk 

Trivselsudspillet kan findes under publikationer her på siden.