Første workshop for stort projekt om frivillighed

Der var 32 spændte deltagere mødt op i lørdags, da vi kickstartede vores nye projekt  “Frivillige miljøer”. Sammen med frivillige fra Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Folkehjælp og Operation Dagsværk skal aktive i de internationale projekter i DSF erfarings-udveksle og opbygge nye kompetencer omkring bæredygtig frivillighed. Forløbet er bygget op omkring 6 workshops – 2 i henholdsvis forår og efterår 2017 og yderligere to i foråret 2018. Den første workshop blev afholdt af Mellemfolkeligt Samvirke og fokuserede på rammesætning af projektet, praktiske værktøjer for arbejdet og udarbejdelse af handlingsplan. Til det formål havde vi besøg af Marie Baad Holt fra Ingerfair, som holdt et oplæg omkring frivillig koordinering som faglighed og præsenterede en række værktøjer til brug for analyse af organisationernes arbejde med frivillige. Derudover arbejdede vi med aktionslæring og udarbejdede handlingsplaner for det kommende arbejde i organisationerne. Dagen bød på mange gode diskussioner og gode synergier mellem organisationerne.

Næste workshop bliver d.20 maj i OD-regi – vi glæder os!

Hvis du er frivillig i DSF og gerne vil være med i forløbet er det ikke for sent endnu! Kontakt jesper@dsfnet.dk for mere info.