Idékatalog om studiemiljø

Dette idékatalog er blevet til i forbindelse med udarbejdelsen af vores politikpapir om studiemiljø, som blev vedtaget på Politikkonferencen i november. Et godt studiemiljø er essentielt for at vi som studerende får mest ud af studierne og trives imens vi uddanner os. Tanken med idékataloget er derfor at samle og videreformidle nogle af de måder hvorpå studiemiljø konkret udformes ude på uddannelsesstederne. Idéerne er indsendt af studenterrådene. Formålet er, at de som udfører studiemiljøet eller udarbejder rammerne for det politisk, økonomisk og organisatorisk kan blive inspireret med disse idéer. 

Du finder idékataloget her.

Idékataloget er ikke et statisk dokument. Man kan stadig komme med forslag og kommentarer. Er der således andre der ønsker at bidrage, kan man skrive til dsf@dsfnet.dk. 

Hvis du har spørgsmål til vores arbejde med studiemiljø er du velkommen at kontakte næstformand og levevilkårsordfører Kristan Bruun på kristian@dsfnet.dk