Kampagne: Uddannelser For Fremtiden

Vores samfund står over for en stor udfordring. Hvis vi skal afbøde de værste konsekvenser af klima- og biodiversitetskrisen og sikre levegrundlaget for fremtidige generationer, skal vi gennemføre en hurtig og gennemgribende grøn omstilling. Og for at lykkes med det, skal vi have vores uddannelser med i kampen. For hvis grøn omstilling og bæredygtighed bliver et gennemgående tema på vores uddannelser, lægger vi grundstenene for at skabe og opretholde et reelt bæredygtigt samfund. 

Derfor er vi, i DSF, gået sammen med 11 andre elev- og studenterorganisationer, for at vise, hvordan vi får grøn omstilling på vores uddannelser – helt fra 0. klasse til kandidaten. Tilsammen repræsenterer vi over 1 million elever og studerende, og vores vision er at skabe uddannelser for fremtiden. Uddannelser, som skaber bæredygtigt dannede borgere, med en grundlæggende klima- og naturforståelse. Borgere der kan tage aktiv del i at skabe en grøn og retfærdig fremtid.

Grundlæggende kræver vi fire ting af vores uddannelser: klima i undervisningen, bæredygtighed som formål, grøn drift og aktiv deltagelse i omstillingen. Du kan blive klogere på hvert punkt i afsnittene nedenfor her, eller du kan dykke ned i vores uddannelseskrav.

Læs mere om kampagnen her.