Nyt kvalitetsudspil fra studerende – VORES UDDANNELSER

Den 12. marts 2018 offentliggjorde det såkaldte udvalg om bedre universitetsuddannelser deres rapport med en lang række anbefalinger til ændringer af universitetsuddannelserne i Danmark. Udvalget er nedsat af Uddannelses- og Forskningsminister, Søren Pind, til, inden for de af ministeren udstukne rammer at komme med deres anbefalinger til at styrke kvaliteten på universitetsuddannelserne. På trods af en bred repræsentation af universitetssektoren og repræsentanter fra erhvervslivet har der ikke siddet studerende med i udvalget, hvilket mange af anbefalingerne bærer præg af.

Dette skal dog ikke afholde os studerende fra at komme med vores analyser af udfordringerne på vores uddannelser og anbefalingerne til, hvordan vi løser dem.

Du kan læse vores udspil her og finde en sammenfatning af udspillet her

Har du spørgsmål til udspillet, så kontakt vores næstformand Mads på mads@dsfnet.dk eller 28 19 45 01.