Priden: Vi skal tale LGBT+ studerendes sag

Af Maja Wolfgang, forperson for LGBT+ Ungdom og Sana Mahin Doost, forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd
 
I dag hyldes mangfoldighed i Københavns gader. Priden illustrerer den fortsatte kamp for retten til at være som den man er uden at møde diskrimination og modstand. Men selvom at mange års kamp for mange har rykket opfattelsen af det at være LGBT+ person, så er der stadig rigtig meget at kæmpe for. Kampen for retten til at være som den man er, må aldrig blot overlades til individet, og vi skal som civilsamfundsorganisationer bidrage ved at sætte fokus på emnet, samtidig med at gøre mere for at inkludere LGBT+ personer på vores uddannelsesinstitutioner og i vores eget arbejde. Når LGBT+ studerende på landets uddannelsesinstitutioner møder udfordringer og barrierer, så skal de italesættes og nedbrydes. Vi knokler som studenterorganisationer hele tiden for, at studiemiljøerne bliver for alle, og det skal vi blive endnu bedre til.
 
En analyse foretaget af LO, FTF og Akademikerne viser, at knap 50 procent af alle LGBT+ personer skjuler deres identitet og seksuelle orientering, når de er på job. Da vi ikke har lignende opgørelser for vores uddannelsesinstitutioner, så må vi indtil da tage udgangspunkt i denne. Hvis man derfor antager, at et lignende mønster gør sig gældende på vores uddannelsesinstitutioner, så har vi et kæmpe problem, hvor alt for mange ikke er trygge ved at være åben omkring deres seksualitet og identitet.
 
At holde dele af sin identitet skjult for sine omgivelser er en byrde for den enkelte, der kan være ødelæggende. Det er et mønster, der kommer til udtryk, når man ser på andelen af unge LGBT+ personer, der døjer med psykiske problemer, der er højere end blandt de øvrige unge. Eksempelvis er selvmordsraten højere her. Undersøgelser på europæisk plan viser også, at LGBT+ studerende i højere grad dropper ud af deres uddannelser, hvilket vidner om nogle af de udfordringer, som gruppen har.
 
Det må og skal vi forbedre. Vores uddannelsesinstitutioner skal klædes bedre på, så rummelighed og trivsel sættes endnu mere på dagsordenen. Det samme bør vi gøre i studenterforeningerne, så flere inkluderes i fællesskaberne. Vi har som studerende et enormt ansvar over for hinanden, hvorfor vi også må se indad og videreudvikle vores organisationer og studiemiljøerne. Vi skal forme en mere åben kultur, hvor der er mest mulig plads til alle. Det skal vi gøre ved blandt andet at bygge bro mellem studenterorganisationerne og LGBT+ netværkene, der findes på mange af uddannelsesinstitutionerne.
 
Sådan kan vi sammen komme med konkrete bud på, hvordan vi inkluderer flere. Det kan eksempelvis ske ved, at man holder fælles arrangementer, der sætter fokus på mangfoldighed og LGBT+ rettigheder blandt studerende. Derudover kan man holde opkvalificerende oplæg for rustursansvarlige og tutorer om, hvordan man sikrer, at LGBT+ personer føler sig velkomne og som en del af fællesskabet på rusturerne.
 
Sådan skal vi sikre, at de specifikke udfordringer kommer frem i lyset og kan tages op i de relevante udvalg på uddannelsesinstitutionerne, så barriererne kan nedbrydes.