Til- og fratrædelsesreception i DSF!

Fredag d. 27. januar holder det afgående og tiltrædende forretningudvalg reception. Eventet vil finde sted i Danske Studerendes Fællesråds nye lokaler på Købmagergade 42, 2. sal fra kl 15:00-17:00. I den forbindelse inviterer vi både samarbejdspartnere, medlemsorganisationer og andre interesserede til at kigge forbi for at takke for samarbejdet med det afgående forretningsudvalg og hilse på det nye. Efter receptionen er der mulighed for at blive og snakke samt nyde en forfriskning i mere uformelle rammer.

Det tiltrædende forretningsudvalg, som fra den 1. februar udgør den nye politiske- og organisatoriske ledelse i DSF, består af Sana Mahin Doost som ny formand, Mads Hareskov Jørgensen som ny næstformand med ansvar for uddannelsesområdet, Rasmus Kjær Slot som ny næstformand med ansvar for det levevilkårspolitiske område, og Kirstine Pedersen som menigt medlem af forretningsudvalget. Monika Skadborg er genvalgt som organisationsansvarligt medlem af forretningsudvalget.

I DSF vil vi gerne sige tak til det afgående forretningsudvalg bestående af af Yasmin Davali, som er blevet genvalgt som formand, Andreas Birch Olsen, Kristian Bruun, Monika Skadborg og Bertil Moesgaard Andersen for det gode samarbejde som vi har haft i det foregående år.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i receptionen, så tilmeld dig via eventet på vores Facebookside.

Vi glæder os til at se så mange som muligt d. 27 januar!