Workshop om fundraising den 17. februar

Den 17. februar afholdes workshop nummer 5 som en del af initiativet Frivillige Miljøer, som DSF er en del af.
Alle aktive i DSF´s medlemsorganisationer er meget velkomne til at deltage. På workshoppen kan man møde frivillige fra forskellige organisationer og sammen have en inspirerende og hyggelig dag sammen. 
Fokus for denne workshop er fundraising og hvordan du får succes med din fundraising. I frivillige miljøer som vores, får vi tit en masse ideer, som vi bruger en masse krudt på at få ført ud i livet. Men pengene er lige så ofte alt for knappe og vi når ikke helt de højder, vi gerne ville.
Hvad kan vi gøre bedre for at lykkes med at skaffe de nødvendige midler, så vi opnår et mere meningsfuldt samarbejde med andre unge frivillige, verden over?

Vi betaler transporten til workshoppen som finder sted hos Operation Dagsværk i København kl. 10-16. Du kan læse mere om workshoppen og tilmelde dig her.