Studerende: Dimensioneringen er en spareøvelse

Når årets optagetal viser, at der igen er rekord mange afviste ansøgere på de videregående uddannelser afspejler det, at uddannelserne og især universiteterne er udsat for en dobbelt besparelse. Udover den budgetmæssige besparelse på universiteternes økonomi, så viser KOT-tallene nu, at den omstridte dimensionering der skar i antallet af studiepladser, i bund og grund var en spareøvelse, sat i gang med henblik på at spare penge på uddannelse og dermed tilskuddet til universiteterne. Det mener de studerende i Danske Studerendes Fællesråd. Formand Yasmin Davali siger:

 

Årets optagetal viser klart, at vores uddannelser er udsat for en dobbelt besparelse. Man skærer både i kroner og ører på budgetterne samtidig med, at man på grund af dimensioneringen bruger færre penge på uddannelse, fordi der er færre, der får lov til at komme ind på et studie. Man har så at sige sat hele to snabler i universiteternes pengekasse, der suger flere og flere midler direkte ud af uddannelsessektoren. Det betyder både, at der er rekordmange, der ikke får lov til at tage en uddannelse, samtidig med at kvaliteten falder for dem, der får lov til at komme ind

 

At dimensioneringen er en spareøvelse bliver tydeliggjort ved, at KOT-tallene klart viser, at stigningen i optaget på de ikke-dimensionerede uddannelser ikke er i nærheden af at modsvare stigningen i antallet af afviste på de dimensionerede uddannelser. Samlet set betyder det, at der er mere end 7 procent flere afviste til universiteterne i år end sidste år, hvor antallet af afviste også var rekordhøjt. Det kommer til at have konsekvenser for tusindvis af unge, der ellers var klar til at dygtiggøre sig og tage en uddannelse så de kan bidrage til samfundet.

 

Der er rekordmange unge, der ikke får lov til at tage en uddannelse, og som nu er hensat til at vente endnu et år før de kan dygtiggøre sig, hvis de overhovedet ender med at tage en uddannelse. Det er hverken de unge eller samfundet tjent med. Jeg har svært ved at forstå, hvordan det kan gavne nogen, at unge ikke får lov til at bidrage, når de tydeligvis gerne vil” siger Yasmin Davali.

 

Dimensioneringen hæmmer den sociale mobilitet

Samtidig påpeger hun, at antallet af uddannelser med adgangskvotient er steget med 15 procent i forhold til sidste år. Det kommer til at betyde, at dimensioneringen rammer unge fra uddannelsesfremmede hjem hårdest. Unge fra uddannelsesfremmede hjem forlader nemlig i gennemsnit de gymnasielle uddannelser med lavere gennemsnit, end deres klassekammerater fra akademiske hjem. Hvilket er et problem, når vi igen i år ser at stadig flere uddannelser, har fået kunstigt høje adgangskvotienter. Topscoreren er í år International Business and Politics med en adgangskvotient på hele 12,3. Ifølge de Yasmin Davai er det en naturlig konsekvens af dimensioneringen og besparelserne på antallet af studiepladser.

 

Adgangskvotienterne kommer til at ramme unge fra uddannelsesfremmede hjem hårdest. Det kommer til at betyde, at murene omkring universiteterne bliver højere, og at det bliver en mindre mangfoldig studenterbefolkning vi vil opleve de kommende år”. siger Yasmin Davali og uddyber:

 

Jeg synes, at det er rigtigt fornuftigt at arbejde med alternative optagelsesmetoder som fx samtaler og test, der kan erstatte det voldsomme karakterfokus. Der kommer til at være behov for flere midler til universiteterne, så de får muligheden for at afprøve alternative optagelsesformer og finde ud af, hvad der virker bedst, den klassiske kvote 2 har nemlig i mange tilfælde vist sig at være lige så socialt skæv som kvote 1. Når det er sagt, kan det ikke stå alene. Hvis man vælger at fastholde besparelsen på studiepladser, kommer det til at betyde at adgangskvotienterne stiger, det siger sig selv”. Det siger Yasmin Davali.

 

Afslutningsvis bemærker Yasmin Davali, at årets optag klart har vist, at dimensioneringen var en spareøvelse, der skader mangfoldigheden i uddannelsessystemet.

 

Læs hele artiklen om hvordan dimensionering kommer til at ramme de studerende hårdt

 

Læs hele artiklen om hvordan dette års studietal er udtryk for en spareøvelse

 

 

Foto:Freeimages.com