DSF, høringssvar

DSF bruger forskellige strategier, for at sikre de studerende de bedst mulige forhold. En stor del af arbejdet går ud på at påvirke politikerne, og det bliver blandt andet gjort gennem høringssvar. Nedenfor kan du finde relevante høringssvar, som DSF har udarbejdet.

 

  29/07/21 Høringssvar – SU-lov
12/07/21

Høringssvar vedr. udkast til eksamensbekendtgørelsen

12/07/21 Høringssvar vedr. udkast til uddannelsesbekendtgørelsen
29/06/21 Høringssvar vedr. udkast til adgangskursusbekendtgørelsen
28/06/21 Høringssvar til høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven
28/06/21 Høringssvar til Europa-Kommissionens offentlige høring: Mikroeksamensbeviser for Livslang Læring og Beskæftigelsesegnethed
25/06/21 Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser
24/06/21 Høringssvar til Europa-Kommissionens offentlige høring: Uddannelse i Miljømæssig Bæredygtighed
01/03/21 Høringssvar vedr. forslag om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner
27/01/21 Høringssvar angående ændring af SU-loven
23/11/20 Høringssvar vedr. udkast til ny adgangsbekendtgørelse på universitetsområdet
23/08/20 DSF’s høringssvar angående tag-over-hoved-garanti mm.
18/08/20 Høringssvar til forslag til lov om almene boliger
27/07/20 Høringsvar angående udkast til forslag til lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser
11/06/20 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ungdomskort
08/06/20 Høringssvar vedr. udkast til til bekendtgørelser for de videregående uddannelser under Kulturministeriet
31/05/20 Høringssvar vedr. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v
09/03/20 Høringsvar vedr. Forslag til lov om ændring af SU-bekendtgørelsen
18/12/19 Høringssvar vedr. Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser
04/12/19 Høringssvar vedr. udkast til lov om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v.
08/11/19 Høringssvar vedr. udkast til revideret bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter
05/11/19 Høringssvar vedr. byggesag 901471
24/10/19 Hørringssvar til Studieby KøbenhavnFølgedokument med kommentarer
22/10/19 Hørringssvar vedrørende Verdensby med Ansvar – Forslag til Københavns Kommuneplan 2019
26/09/19 Hørringssvar omkring forslag til ændringer af SU-loven m.v.
22/05/19 Høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser
06/02/19 Høringssvar til EU COM (2019) 65 om Erasmus+ og Brexit
14/06/18 Høringssvar til EU COM (2018) 367 vedrørende Erasmus+
05/06/18 Høringssvar til EU COM (2018) 270 om automatisk gensidig anerkendelse
05/06/18 Høringssvar til EU COM (2018) 268 om opbygning af et stærkere Europa gennem en stærkere ungdoms-, uddannelses- og kulturpolitik
05/02/18 Høringssvar til EU COM (2018) 22 om en handlingsplan for digital uddannelse
21/03/17 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelsen)
18/01/17 Høringssvar vedr. bekendtgørelse om adgang til de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
16/01/17 Høringssvar vedr. bekendtgørelse om adgang til uddannelser ved universiteterne
23/09/16 Høringssvar vedr. forslag om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (begrænsning af dobbeltuddannelse)
22/06/16 Høringssvar vedrørende udkast til nye bekendtgørelser på kulturministeriets uddannelsesområde (justering af fremdriftsreformen m.v.)
09/06/16 Høringssvar vedrørende udkast til tre ændringersbekendtgørelser – opfølgning på justering af fremdriftsreformen m.v.
09/06/16 Høringssvar vedrørende udkast til en række bekendtgørelser inden for de erhversrettede vidergående uddannelser– som følge af justering af fremdriftsreformen
09/06/16 Høringssvar vedrørende udkast til en række bekendtgørelser (Justering af fremdriftsreformen m.v.)
29/02/16 Høringssvar over Oddershede-rapportens anbefalinger om videnskabelig uredelighed
29/01/16
DSF’s forslag til arbejde med nyt bevillingssystem: “Nyt taxameter med fokus på kvalitet og social mobilitet”
08/01/16 Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under kulturministeriet [Fremdriftsreformen]
08/01/16 Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love [Fremdriftsreformen] 
16/11/15 Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående kunstneriske uddannelser, udkast til bekendtgørelse om internationale uddannelsesforløb og forskellige andre bekendtgørelser
06/03/15 Høringssvar vedrørende bekendtgørelser om adgang til bachelor- og kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
06/03/15 Høringssvar vedrørende udkast til bachelor- pg kandidatadgangsbekendtgørelser
03/02/15 Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb
03/02/15 Høringssvar vedrørende talentbekendtgørelse
28/11/14 Høringssvar om karakterbekendtgørelse
28/11/14 Høringssvar angående maritime uddannelsesinstitutioner
03/11/14 Høringssvar om prækvalifecering
02/09/14 Høringssvar angående ændring af studieaktivitetskrav
27/01/14 Høringssvar til lov om ændring afuniversitetsloven m.fl. i forbindelse medtalent
23/01/14 Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under kulturministeriet
12/11/13 Høringssvar til en række bekendtgørelser – opfølgning på ændringer i universitetsloven (studiefremdrift)
17/06/13 Høringssvar vedr. udkast til vejledning til institutionsakkreditering
17/06/13 Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser
15/05/13 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
15/05/13 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om martitime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
24/04/13 Høringssvar vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort
30/11/12 Høringssvar vedr. forslag til ny lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fra Studenterbevægelsens udvalg for Akkreditering (AKU)