Politics

Holdningspapir

Holdningspapiret udtrykker DSFs grundlæggende holdninger, visioner og værdier samt væsentligste politikområder.

Politikpapirer

Politikpapirer løber over 4 år og vedtages af Politikkonferencen. De er emnespecifikke og definerer vores holdninger inden for holdningspapiret.

Politikbeslutninger

Politikbeslutninger løber over 2 år og vedtages af bestyrelsen og indeholder de holdninger som ikke defineres i holdningspapiret eller politikpapirer.

Arbejdsplan

Arbejdsplanen vedtages hvert år på efterårets Politikkonference. Alle medlemsorganisationerne har indflydelse på, hvilke politiske prioriteringer der skal være i det kommende år. Bestyrelsen og Forretningsudvalget fører arbejdsplanen ud i livet.

Publikationer

DSF er løbende med til at udgive publikationerne om studerendes forhold og udfordringer. Heriblandt er der undersøgelser om studerendes boligforhold og barriere for studerende med funktionsnedsættelser