Her finder du de publikationer DSF har medvirket til at udforme. Publikationerne omhandler udelukkende politiske problemstillinger og løsninger på disse, ud fra de studerendes synspunkt.

En nødvendig forandring i optagelsessystemet 2022
Vores nuværende optagelsessystem trænger til en størrre forandring, og den igangværende debat omkring det har kastet mange bolde i luften. I Danske Studerendes Fællesråd (DSF) vil vi komme med vores syn på problemstillingen, da vi som hverdagens eksperter har mest berøring med systemet.


DSK boligundersøgelse 2021 DSK´s undersøgelse af studerendes boligvilkår. Dette er tredje gang, at DSK har afdækket studerendes boligforhold i hele Danmark. Undersøgelsen giver et blik i udfordringerne og en fælles forståelse for problemerne, så vi kan finde fælles løsninger. Af Louise Frost. Udført af Danske elever og Studerendes Kollegieråd

.

Opdeling af uddannelse: Notat om udflytning af uddannelser I lyset af de seneste udmeldinger om udflytning af uddannelsespladser har DSF udarbejdet enanalyse af tilgangen på de decentrale uddannelsesudbud. Af Mick Scholtka. Udført for Danske Studerendes Fællesråd.

.

Generation Efterladt: Regningen bliver efterladt på kollegieværelset Minianalyse om generation efterladt. Udarbejdet i januar 2021 omdelt til Finansudvalget i Folketinget. Af Søren Fauerskov Hansen. Udført for Danske Studerendes Fællesråd.

.

Ung Genstart DSF har i samarbejde med en bred vifte af andre organisationer og fagforeninger lavet et udspil til en genstartspakke til ungdommen. Læs hele udspillet her.

.

Flygtninge i uddannelse En analyse af flygtninge, der påbegynder ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Danmark. Danske Studerendes Fællesråd har i samarbejde med andre elev- og studenterorganisationer samt Analyse og Tal udgivet rapporten, der sætter tal på, hvordan det står til med uddannelse og flygtninge.

.

Gør 20’erne til trivslens årti – Trivselsudspil Inspirationsforslag: Opret studentervelfærdsråd på universiteterne Danske Studerendes Fællesråd har udgivet et trivselsudspil med tiltag der kan sikre bedre trivsel i uddannelsessystemet. Herunder gratis psykologhjælp for studerende, styrket vejledningsindsats, bedre dispensationsmuligheder, og revidering af undervisningsmiljøloven. Foruden selve udspillet, er der ovenfor også et link til et inspirationsforslag. Af Søren Fauerskov Hansen. Udført for Danske Studerendes Fællesråd.

 .

5 gode råd før du underskriver en lejekontrakt Danske Studerendes Fællesråd sammen med Lejernes Landsorganisation (LLO) i fællesskab udgivet 5 gode råd til unge og studerende, inden der underskrives lejekontrakter.

 .

Besparelser i milliardklassen på uddannelse I samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har Uddannelsesalliancen, som DSF er en del af, lavet en undersøgelse, der viser de mange besparelser på vores uddannelser, der i disse år bliver lavet. Disse besparelser er lavet siden 2015. Undersøgelsen viser blandt andet, at der i perioden fra 2016-2022 i alt skal spares mere end 20 mia. kr. på undervisning og uddannelse.

 .

Undersøgelse af uønsket seksuel adfærd rettet mod studerende på de danske universiteter 1.194 studerende på danske universiteter har oplevet uønsket seksuel adfærd, chikane eller krænkelser under deres studietid. Det viser en undersøgelse foretaget af analysebureauet Analyse & Tal for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Universiteter. Faktaark kan læses her.

 .

Forslag om studenterombud Danske Studerendes Fællesråd og Studenterforum UC har i samarbejde udarbejdet et forslag til at indføre studenterombud på uddannelsesinstitutionerne.

 .

VORES UDDANNELSER, kvalitetsudspil 2018 Sammenfatning af kvalitetsudspil De studerendes svar på, hvordan vi sikrer kvalitet i vores uddannelser. Øverst finder du en sammenfatning af udspillet og derunder det samlede udspil. Af Mads Hareskov Jørgensen. Udført for Danske Studerendes Fællesråd. 

 .

Boligundersøgelsen (2016) En spørgeskemaundersøgelse om danske elever og studerendes boligsituation og behov.

 .

Fremdriftsreformens problemer (2015) I forbindelse med at fremdriftsreformen skal genforhandles, har DSF lavet et katalog med fremdriftsreformens problemer, de problemer som skal løses, for at sikre reelle løsninger for de studerende. Vi håber, at vi ved at fremstille problemer, kan få politikerne til at tage ansvar, og afskaffe reformen. Så studerende har mulighed for at færdigøre deres uddannelse, og tage en uddannelse af høj kvalitet.

 .

Vores Uddannelser – Vores Løsninger (2014) For at give et kvalificeret og fyldigt indspark til debatten om kvalitet på de videregående uddannelser, har DSF i foråret 2014 udarbejdet kvalitetsudspillet ‘Vores Uddannelser – Vores løsninger’ . Her har vi samlet en række analyser der dokumenterer nogle af de problemer vi oplever i vores uddannelser og 44 anbefalinger til, hvordan problemerne løses. Udspillet findes også som resume af som du kan du læse her

Som optakt til udgivelsen af kvalitetsudvalgets anden rapport i november 2014, relancerede DSF i samarbejde med DJØF Studerende en forkortet udgave af kvalitetsudspillet med 10 løsninger til bedre kvalitet, som kan læses her.
 
På baggrund af kvalitetsudspillet, har DSF i 2016 udarbejdet et forslag til et nyt taxametersystem “Nyt taxameter med fokus på kvalitet og social mobilitet“. Forslaget er blevet udarbejdet med revisionen af taxametersystemet i 2016.

 .

Et godt undervisningsmiljø (2012) En håndbog i undervisningsmiljøvurdering for studerende.

Håndbogen er udarbejdet af Danske Studerendes Fællesråd (DSF) på baggrund af erfaringer fra DSF’s medlemsorganisationer, og i samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH). Følgende har bidraget til håndbogen: Mads Engholm, Ungdommens Analy­seEnhed, Peter Mikkelsen og Sidsel Munkebo Hansen, Sammenslutningen af Unge med Handicap, René Ruby og Vivi Kløcker, Handi­cappede Studerende og Kandidater, Anne Marie Larsen, Gwen Gruner­-Widding og Line Vind Lerstrup, Danske Studerendes Fællesråd. Layout: Peter Dollerup.

 .

Når man rammer muren (2012) En kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden.

Af Mads Engholm. Udført for Danske Studerendes Fællesråd. 

 .

Når gæld bliver et problem (2011) En undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse.

Af Mads Engholm og Johanne Skriver. Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank.

 .

Studenterøkonomi (2010) En spørgeskemaundersøgelse om studerendes økonomiske forhold og deres holdninger til Statens Uddannelsesstøtte.

Af Mads Engholm og Magnus Skovrind. Undersøgelsen er udarbejdet for følgende landsdækkende studieorganisationer: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Danske Studerendes Fællesråd, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning og Lærerstuderendes Landskreds.

 .

Boligundersøgelsen (2009) Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus.

Af Mads Engholm. Udgivet af DSK – Danske elever og Studerendes Kollegieråd. 2009-Boligundersøgelsen gennemføres med økonomisk støtte fra DISfonden, Realdania, Dansk Ungdomskollegiefond, Oticon Fonden, CentralIndstillingsudvalget, Dansk Magisterforening, BUPL, Byggefagenes Samvirke, PROSA STUD, FOA Århus og LO Århus.

 .

“Vi er jo ikke en del af universitetets bevidsthed…” (2008) En undersøgelse af barrierer for studerende med handicap på de lange videregående uddannelser.

Af Naja Buono Stamer og Solveig Baltzer Nielsen. Udarbejdet for Danske Studerendes Fællesråd med økonomisk støtte fra Vanførefonden, Oticon Fonden, Sahva Fonden, Ludvig og Sara Elsass Fonden, Jascha Fonden, Augustinus Fonden, Forsknings- og Innovationsstyrelsen (tips/lottomidler), Arbejdernes Landsbanks Fond og DIS-fonden.