DSF har tre politiske udvalg; levevilkårsudvalget, uddannelsespolitisk udvalg og internationalt udvalg. De udvikler DSF’s politik mellem politikkonferencerne. Udover de politiske udvalg er der også et organisatorisk udvalg.

I udvalgene sidder repræsentanter fra DSF’s medlemsorganisationer, og de to næstformænd samt den internationalt ansvarlige er sekretærer for udvalgene.

Udvalgene mødes ca. tre gange i semestret.
.

Levevilkårspolitisk Udvalg, LU

DSF’s levevilkårsudvalg arbejder med alle de politiske spørgsmål, der har betydning for studerendes levevilkår og dagligdag. Udvalget udvikler blandt andet DSF’s politik på områder som bolig, transport, SU, dimittendarbejdsløshed og studiemiljø. Møderne er åbne for alle interesserede fra DSF’s medlemsorganisationer. 

Kontakt Levevilkårspolitisk næstforperson Mads Eskjær Øbakke: mads@dsfnet.dk

.

Uddannelsespolitisk Udvalg, UPU

DSF’s uddannelsespolitiske udvalg, arbejder med de politiske spørgsmål, der drejer sig om de studerendes uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Udvalget udvikler bandt andet politik på områder som uddannelseskvalitet, finansiering af uddannelser og demokrati på uddannelsesinstitutionerne. Møderne er åbne for alle fra DSF’s medlemsorganisationer.

Kontakt Uddannelsespolitisk næstformand Mick Scholtka: mick@dsfnet.dk

.

Internationalt Udvalg, IU

Internationalt Udvalg koordinerer de international aspekter af DSF’s arbejde. Dette arbejde spænder fra at repræsentere de studerende i Danmarks interesser i internationale fora, som f.eks. European Students Union (ESU), Nordiskt Ordförande Møte (NOM) eller den Europæiske Union, til at lede internationale projekter, som f.eks. vores partnerskaber med Palestinian Student Council Forum (PSCF) og Zimbabwe National Students Union (Zinasu).

Kontakt International ansvarlig Jacob Blasius: jacob@dsfnet.dk

Læs mere om Internationalt Udvalg

.

Organisatorisk Udvalg, OU

Organisatorisk udvalg arbejder med hvordan DSF udvikler sig langsigtet og har primært til formål at kunne understøtte den organisatorisk ansvarlige medlem af forretningsudvalget i vedkommendes arbejde. OU arbejder typisk med vedtægterne, DSF’s 4års-strategi, og inklusion. Møderne er åbne for alle interesserede fra DSF’s medlemsorganisationer.

Kontakt Organisatorisk ansvarligt medlem af forretningsudvalget Victor Roslyng-Jensen: victor@dsfnet.dk