Ungetrivselsrådet

Formålet med ungetrivselsrådet er at øge trivslen og modarbejde mistrivsel blandt unge i og omkring uddannelsessystemet. Vi arbejder for at skabe synlighed, politisk handling samt at få, dele og udbrede viden om unges trivsel i og omkring uddannelse og arbejder aktivt for at sætte det på dagsordenen.

 

Lancering af ny undersøgelse udgivet af ungetrivselsrådet

På konferencen den 8. juni lancerer vi i netværket Ungetrivselsrådet en helt ny undersøgelse, der sætter fokus på unges oplevelser af pres og stress i deres hverdag. Du kan finde hele undersøgelsen her. 

Undersøgelsen er udgivet af netværket og udarbejdet af Børns Vilkår.

Undersøgelsen viser blandt andet, at

 • 73 pct. er enige i, at de kun føler sig gode nok, når de har
  succes på næsten alle områder af deres liv
 • 47 pct. føler i meget høj eller i høj grad, at deres uddannelse presser eller stresser dem til daglig

Ungekonference den 8. juni i DGI Byen i København. For alle unge i alderen 15-30 år.

 

Ungetrivselsrådet afholder ungekonference fra kl. 9.30-16.45 i DGI Byen i København. Her sættes der fokus på løsninger på de store trivselsudfordringer, som vi oplever blandt unge. Vi samler unge til en hel dag sammen, da det er dem som bedst kender deres hverdag og mulige løsninger? Hvad skal der til for at vende udviklingen?

 

Emma Holten kommer og åbner dagen sammen med os og til sidst kommer følgende politiske ordfører og lytter samt debatterer  løsningsforslagene sammen med os.

– Astrid Carøe (SF)
– Mette Thiesen (Nye Borgerlige)
– Katrine Robsøe (Radikale)
– Morten Dahlin (Venstre)
– Kasper Sand Kjær (Socialdemokratiet)
– Torsten Gejl (Alternativet)
– Victoria Velasquez (Enhedslisten)

Læs mere om konferencen på Facebook her.

 

 

 

Tidligere aktiviteter af Ungetrivselsrådet

 

Kampagnevideo: Som underviser gør du en forskel – også i en svær tid

Ungetrivselsrådets erfaring er, at onlineundervisningen, som over natten er blevet den nye hverdag for både elever, studerende og undervisere, kan være en udfordrende størrelse at navigere i for alle parter. Derfor har vi udarbejdet en kampagnefilm med fem konkrete idéer til undervisere, som kan være med til at styrke trivslen og samtidig give grobund for, at man som underviser kan udvise skærpet opmærksomhed på de elever og studerende, der kan være udsatte.
 

Udviklet af Madeclear


Find inspiration herunder

1
2a
3
4
5
At du som underviser har betydning for dine elever/studerendes trivsel, er vi ikke i tvivl om. I en undersøgelse fra 2017/2018 fremgår det, at 59 % af de adspurgte unge, som ingen underviserkontakt havde, følte sig meget stressede. Her var tallet 25 % for de studerende, der havde en meget høj underviserkontakt. En tydelig forskel mellem de to grupper.  
Idéerne i Ungetrivselsrådets kampagne tager specifikt udgangspunkt i, hvad du skal være særlig opmærksom på, når undervisningen foregår online. Ungetrivselsrådet håber, at idéerne kan inspirere dig som underviser og klæde dig på til at optimere onlineundervisningen – til gavn for både dig og eleverne eller de studerende. Idéerne er målrettet undervisere på både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
Du gør en forskel som underviser – tak for det. Vi håber, at du kan bruge idéerne. 

Ungetrivselsrådet – en samlet stemme

Formålet med ungetrivselsrådet er at øge trivslen og modarbejde mistrivsel blandt unge i og omkring uddannelsessystemet. Vi arbejder for at skabe synlighed, politisk handling samt at få, dele og udbrede viden om unges trivsel i og omkring uddannelse og arbejder aktivt for at sætte det på dagsordenen.
Netværket består af:
 • Det Sociale Netværk / headspace Danmark
 • Ventilen
 • Børns Vilkår
 • Danske Handicaporganisationer
 • Erhvervsskolernes Elevorganisation
 • Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
 • Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
 • Lærerstuderendes Landskreds
 • Studenterforum UC
 • Danske Studerendes Fællesråd
 • Sammenslutningen Af Unge Med Handicap
 • Pædagogstuderendes Landssammenslutning
 • Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
 • SIND Ungdom
 • Psykiatrifonden
 • Dansk Ungdoms Fællesråd

 

Bekymrende udvikling i unges mistrivsel

Flere undersøgelser og studier peger på, at unges trivsel har en bekymrende udvikling, der er karakteriseret ved, at en stigende andel unge i Danmark mistrives eller udvikler symptomer på en psykisk sygdom. Denne negative udvikling så vi allerede inden corona-situationen, og intet tyder på, at den er vendt, siden vi første gang lukkede landet ned i marts sidste år – tværtimod. Størstedelen af unge i Danmark er tilknyttet en uddannelsesinstitution, hvor de bruger mange vågne timer på undervisning og opgaver.
Som underviser er du derfor en vigtig ressource for de unge. Du kan ikke vende udviklingen alene, men du kan måske spille en rolle for den enkelte ved at vise interesse. Dette kan være en udfordring under corona-situationen, hvor social kontakt er begrænset, og undervisningen foregår online. Derfor har vi i Ungetrivselsrådet udarbejdet fem idéer, som vi håber, kan give inspiration til din undervisning. 
I Ungetrivselsrådet mener vi, at det er vigtigt, at man som uddannelsesinstitution har øje for den unges psykiske trivsel og aktivt udbreder tiltag, som kan understøtte og fremme trivslen blandt elever og studerende.
 

Covid-19 har vendt op og ned på de unges hverdag – større andel føler sig ensomme og pressede

Den nuværende corona-pandemi har for mange fået stor indflydelse på både hverdag og studieliv. Konkret har det for eleverne og de studerende betydet, at de har undværet fysisk fremmøde på institutionerne, samværet med medstuderende og sociale sammenkomster, ligesom mange har måtte undvære studiejobbet.
Sammenlagt betyder ændringerne, at flere elever end før corona-situationen kan betragtes som værende udsatte, fordi de nationale restriktioner har medført store ændringer i hverdagen.
Vi oplever på tæt hold i Ungetrivselsrådet, hvordan flere unge føler sig pressede, usikre og ensomme. Allerede inden corona-krisen følte 58 % af de studerende sig enten ensomme eller periodisk ensomme. Så når 46 % af de studerende oplever en øget følelse af ensomhed og 47 % en øget følelse af stress under corona-situationen, er det alarmerende.
At skulle holde sig til kun sin husstand giver ikke mening, hvis man bor alene eller på et kollegiekøkken som ung, hvormed unge i høj grad er udsatte for at føle sig ensomme. Det gælder især for internationale studerende samt studerende med et handikap, der generelt set deltager mindre i sociale arrangementer og har en mindre omgangskreds end andre unge, og hvor corona-situationen derfor slår ekstra hårdt ift. deres generelle trivsel som unge.