Forskere skal undervise!

Københavns Universitet gør op med frikøb af topforskere med vedtagelse af et nyt princip papir.

Københavns Universitets nye princippapir, der er formuleret af ledelsesteamet, fastslår at de bedste undervisere ikke længere kan købe sig ud af at undervise. Alle fastansatte skal derfor fremover undervise i et større eller mindre omfang. Men principperne er for løse og tillader stadigvæk frikøb i særlige tilfælde og i korte perioder.

 

Afhængighed af ekstern midler skader undervisningen

Ministeriet har ikke ligefrem ja-hatten på, når det kommer til finansiering af de danske universiteter. Universiteterne forsøger derfor at hente eksterne midler til finansieringen af deres forskning. De eksterne forskningsmidler kommer fra offentlige og private fonde.

At frikøbe forskere betyder, at en forsker ikke længere skal undervise, men kun skal koncentrere sig om sine forskningsprojekter. Hvis en forsker er dygtigt til at tiltrække midler, og man lader forskeren koncentrere sig om at gennemføre gode forskningsprojekter, så har forskeren bedre mulighed for at tiltrække flere midler efter et afsluttet projekt. Hvilket betyder at universitetet har større chance for at opnå international anerkendelse.

Universiteterne har også gode grunde til at ansætte postdocs i stedet for adjunkter. Postdocs er nemlig tidsbegrænset stillinger, hvor en forsker er tilknyttet et eksternt forskningsprojekt i den tid projektet løber. Samtidig har forskeren få undervisningsforpligtigelser og kan fokusere på forskningsprojektet. Men ligesom med frikøb, så får vi studerende sjældent den dygtige postdoc at se, da de også er fritaget for at undervise.

 

Forskningen skal ind i undervisningslokalerne

Hvis universiteterne i fremtiden skal ’leve’ af eksterne bevillinger og forskerne i ligeså høj grad som i dag, så ender vi med, at den nyeste forskning, lavet af de dygtigste forskere, aldrig kommer ind i undervisningslokalerne.

DSF mener ikke, at vi kan lade problemstillingerne omkring eksternt finansieret forskningsprojekter gå uanfægtet hen. Hvis ikke vi ønsker at adskille den nyeste forskning fra undervisningen, så skal forskerne undervise. Derfor bør alle universiteter også have en politik imod frikøb samt ansætte adjunkter i stedet for postdocs.