Fremdriftsreformen skaber kun tilbagegang

Det har hele tiden været klart, at fremdriftsreformen kun vil betyde forværrede forhold for de studerende på universiteterne. Selvom reformen først træder i kraft for alle studerende til sommer, mærkes konsekvenserne allerede. Konsekvenserne ses ved en voldsom stigning i antallet af reeksaminer, og som en kæmpe trussel mod fri og lige adgang til uddannelser, ved at revisoruddannelserne flere steder bliver brugerbetalt.

 

Reeksamenshelvede på KU

En undersøgelse, foretaget af Magisterbladet på KU, viser at dobbelt så mange førsteårsstuderende tilmelder sig sygeeksamen. Et tal der kun vil blive højere, når reformen til sommer kommer til at omfatte alle studerende.

»Vi kan godt regne med, at det øgede antal reeksamener kun er toppen af isbjerget, når der allerede nu er så mange førsteårsstuderende, som bruger den eneste mulighed, de har for at nå at blive klar til eksamen,« siger Yasmin Davali, Formand for Danske Studerendes Fællesråd.

Institutleder for Engelsk, Germansk og Romansk på KU Jørn Boisen, fortæller hvordan antallet af reeksaminer allerede nu, er steget fra 300 til 600 på hans institut på trods af at reformen endnu ikke er fuldt implementeret. Det er den manglende mulighed for at udskyde fag der allerede nu presser studerende til at bruge muligheden for at tage reeksamen.

 

Stort ressourcespild

Den øgede mængde reeksaminer presser universiteternes administrationer, og tager derved også vigtige økonomiske ressourcer fra universiteterne. Ressourcer der burde bruges, til at opprioritere den undervisning de studerende modtager i dag.

»Vi har brug for flere timers undervisning, mere feedback og vejledning, men i stedet skal studierne nu til at finde flere penge til eksamener, og jeg har svært ved at forestille mig, at de penge kan tages fra andet end uddannelserne og de få midler, der er til kvalitetsudvikling,« sigerYasmin Davali.

 

Brugerbetaling bliver konsekvensen

Samtidig begynder fremdriftsreformen at undergrave den danske tradition for gratis uddannelse. På revisor uddannelserne på SDU, CBS og Aarhus Universitet vil man fremover lade de studerende købe sig fri af fremdriftsreformens snærende bånd. Det gør de ved nu også at udbyde kandidatdelen som en deltidsuddannelse. Politiken skriver i denne uge, at det fremover vil komme til at koste omkring 100.000 kr. at få lov til at læse til revisor, samtidig med at manarbejder ved siden af studierne.

»Jeg synes, det er en forfærdelig ladeport, man får åbnet ved, at man skal betale for uddannelser i Danmark. Det er en grundværdi i det danske samfund, at vi har fri og lige ret til uddannelse«, siger Yasmin Davali.

Hvis nogen før denne uge var i tvivl om at fremdriftsreformen var et vildspor, burde det nu være klart for alle, at den er en kæmpe katastrofe for fri og lige adgang til uddannelser.

 

Læs om begge sager på følgende links:

Information om reeksaminer på KU

Politiken om brugerbetaling på revisor uddannelserne 

 

Foto: freeimages.com