Fremdriftsreform kan skabe lægemangel

Politiken skriver i dag, at det bliver sværere for lægestuderende at få et vikariat i forbindelse med deres studie. En utilsigtet konsekvens af fremdriftsreformen, der, som det nyeste skud på stammen, danner endnu et træ i den endeløs skov af negative sideeffekter.

 

Vikariater er vigtige

Vikariater er ellers med til, at de studerende tilegner sig vigtig viden og erfaring samtidig med, at de forbereder sig på det store ansvar, de får, når de er færdiguddannede. Men når fremdriftsreformen til sommer træder i kraft, er det ikke sikkert, at det bliver ved med at være en mulighed. Hvilket kan betyde, at flere sygehus vil opleve lægemangel.

»Det vil få en særdeles negativ konsekvens, hvis vi ikke er i stand til at kunne ansætte studentervikarer. Vi vil have meget svært ved at kunne bemande vores afdelinger tilstrækkeligt, og vi vil få svært ved at klare dagligdagen med vores patientarbejde«, siger Arne Cyron, der er sygehusdirektør på Nykøbing Falster.

 

Provinsen bliver hårdest ramt

Specielt i provinsen vil manglen på læger stige kraftigt, da det samtidigt bliver sværere for de mindre sygehuse at rekruttere de studerende.

»Det vil blive et meget stort problem, og det vil ramme rigtig mange sygehuse, især i provinsen. Derudover vil det blive endnu sværere for os at rekruttere nye læger. Mange af dem, der har været i et vikariat hos os, kommer tilbage. De vender tilbage, fordi de har fået et godt kendskab til stedet«, siger sygehusdirektøren.

 

2500 vikariater i fare

Sofie Carsten Nielsen åbner dog mulighed for, at hun er villig til at lave ændringer i fremdriftsreformen, men først efter man har gjort sig “erfaringer” og oplevet de negative konsekvenser, på trods af at mere end 2.500 vikariater nu er i fare for ikke at blive besat.

I DSF forstår vi ikke, at man først vil vente med at lave ændringer, til det er gået galt, og vi vil fortsat arbejde hårdt på en total afskaffelse af reformen.

 

Du kan læse begge artikler fra Politiken her:

Artiklen om at fremdriftsreformen kan give lægemangel.

Artiklen om at ministeren er klar til at kigge på problemer ved reformen.

 

Foto: dreamstime