Internationalt

DSF’s internationale arbejde spænder bredt. Vi former det europæiske uddannelseslandskab gennem European Students’ Union (ESU), samarbejder på tværs af landegrænser i Students Organizing for Sustainability International, og vi kæmper for at Danmark yder et bidrag til opbygning af uddannelsessystemer for verdens mest sårbare igennem udviklingsbistanden. 

Vi samarbejde også med de andre nordiske studenterorganisationer i det Nordiskt Ordförande Møte (NOM), og kæmper for internationale studerendes rettigheder i Danmark. 

Vores to partnerskabsprojekter bygger bro til studenterorganisationer i andre lande og giver os nye perspektiver på vores eget arbejde. 

Palæstinaprojektet 

Palæstinaprojektet har til opgave at skabe en palæstinensisk interesseorganisation for studerende. Organisationen skal varetage studenterrettigheder og kæmpe de studerendes sag, hvad angår levevilkår og studiemiljø. Ligeledes er det forhåbningen, at en sådan organisation vil fremme dialog på tværs af universiteterne i Palæstina. 

 

Zimbabweprojektet

Zimbabwes Nationale Studenterunion DSF har et samarbejde med den Zimbabwiske Nationale Studenterunion (ZINASU). Partnerskabet blev startet op med et partneridentifikationsbesøg i januar 2014, og i sommeren 2014 blev besøget fulgt op af en forundersøgelse. Her blev deltagerne fra ZINASU og DSF enige om at fortsætte samarbejdet og lave et pilotprojekt sammen, hvor zimbabwiske studenterledere skal modtage træning i ledelse, kampagneplanlægning, mobilisering, organisering, og hvordan de formidler dette videre til andre lokale studenterledere. Samarbejdet er fortsat og frivillige i Danmark har ansvaret for projektet i samarbejde med de aktive i ZINASU.