Insufo projektet

Insofu er DSF’s seneste internationale partnerskab, som blev stiftet i samarbejde med The Zambia National Students Union (ZANASU) i sommeren 2022. I lighed med DSF, repræsenterer ZANASU hundredetusinde af studerende på videregående uddannelser, som er fordelt på 32 medlemsinstitutioner i landet. Studenterorganisationen centrerer sine aktiviteter omkring følgende grundpiller:

  1. Fortaler: Kæmper for studerendes rettigheder og vedtagelse af politikker for demokratisering af uddannelsessystemet på tværs af kontinentet med vægt på adgang, lighed og retfærdighed.

  2. Kapacitetsudvikling: Faciliterer træning og uddannelse for zambiske studerende, der er målrettet udviklingen af deres professionelle såvel som personlige kapaciteter. Dette foregår gennem konferencer, seminarer, træningsprogrammer og undervisningsmateriale.

  3. Netværk: Skaber platforme og miljøer for opbygningen af tættere relationer mellem zambiske studerende samt internationale samarbejdspartnere.

  4. Partnerskaber: Engagerer sig i internationale partnerskaber med ligesindede organisationer for at styrke det internationale samarbejde omkring progressive dagsordener.

 

Dette partnerskab med ZANASU er DSF’s tredje internationale partnerskab og markerer dets andet samarbejde i den sydafrikanske region. Sammen har ZANASU og DSF givet dette partnerskab titlen ‘Insofu’, som betyder elefant på Bemba. Navnet er særdeles nærliggende, da samarbejdet stræber mod at adressere ‘The Insofu in the Room’; fraværet af akademisk frihed i Zambia. Vi mener, at dette spørgsmål er af ekstrem betydning for studerendes velvære og fremtidige uddannelsesmuligheder. Derfor sigter vi mod at inkludere og interagere med studerende og relevante interessenter gennem tværnationale og interkulturelle aktiviteter, kampagner, workshops og forskning i partnerskabsprojektet.

Udover at adressere ‘elefanten i rummet’, repræsenterer Insofu en ambition om at styrke det tværkulturelle studenterfællesskab, fremme kvalitetsuddannelse samt opfordre til aktivt medborgerskab. Dette gør en elefant til en særlig relevant maskot for partnerskabet, eftersom det beror på elefantens værdifulde kvaliteter såsom modstandskraft, styrke og solidaritet.

Læs mere

Følg projektet på Instragram

Partnerskabsseminar, Zimbabwe

Modtag nyheder fra DSF!

Hvis du altid vil være sikker på at modtage seneste nyt fra os.

Skip to content