Partnerskab med PSCF (2010-2022)

Palæstina projektets formål var skabe en palæstinensisk interesseorganisation for studerende. Organisationen skulle kunne varetage studenterrettigheder og kæmpe de studerendes sag, hvad angår levevilkår og studiemiljø. Ligeledes var det forhåbningen, at en sådan organisation vil fremme dialog på tværs af universiteterne i Palæstina, og på længere sigt skabe et uformelt og formelt samarbejde mellem de forskellige studerende på universiteterne på Vestbredden i Palæstina. 

Første del af projektet blev fremhævet i DUF’s magasin Fokus.

Projektet har gennemført møder i Palæstina mellem den danske og den palæstinensiske projektgruppe. I januar 2016 mødtes DSF og PSCF (Palestinian Student Council Forum) og fokuserede på at opsætte de formelle rammer for den palæstinensiske organisation (foreningens vedtægter), samt at tage kontakt til forskellige interessenter såsom medier, universiteter, politikere osv. I oktober 2016 afholdtes en lederskabsudveksling med ti danske deltagere fra projektetgruppen, sekretariatet og Landsforum (Bestyrelsen). 

Projektet har overordnet set levet op til succeskriterierne om at samle mere end seks universiteter på Vestbredden. DSF har styrket det internationalt udsyn, fået ny viden om organisering og dialog om studenterrettigheder.

Fra projektperioden 2018-2020 var fokus på at styrke PSCF i endnu højere grad som national studenterorganisation, der kan samle alle studerende på Vestbredden.

Under Covid-19 pandemien fokuserede den danske projektgruppe på at opretholde kontakten med de studerende i Palæstina og forsætte arbejdet under de nu endnu sværere vilkår. 

Læs mere

Modtag nyheder fra DSF!

Hvis du altid vil være sikker på at modtage seneste nyt fra os.

Skip to content