Kære Sofie, sådan opprioriteres uddannelse!

DSF lancerer i dag bud på, hvordan undervisningsministeren kan medvirke til en opprioritering af uddannelse på de danske universiteter. Vi lægger blandt andet vægt på at der skal ansættes flere på universiteterne i permanente undervisningsstillinger som adjunkter, at studerende skal i ansættelsesudvalg og at der skal indføres en lovsikret ret til feedback.

Øg forskerdækningen    

Flere undersøgelser viser, at adjunkter underviser mere end ansatte i midlertidige forskerstillinger, blandt andet fordi at der er andre krav om undervisning i adjunkturet. Hvis man vil hæve forskerdækningen på universitetsuddannelserne giver det derfor mening, at ansættelsen af forskere er i stillinger, der fordrer at man både forsker og underviser.

Sådan opprioriteres god undervisning    

For at opprioritere undervisningen på institutionerne, foreslår vi, at studerende har en plads i ansættelsesudvalget. Med studerende i ansættelsesudvalget sender universiteterne et klart signal til ansøgere om, at institutionen prioriterer undervisningen og, at det er vigtigt at ansøgeren ser stillingen som attraktiv af både forsknings- og uddannelsesmæssige årsager.

Mere feedback    

Endelig er en lovsikret ret til feedback essentiel for sikringen af tilbagemelding på opgaver. Hvis man indskriver retten til feedback i eksamensbekendtgørelsen, men påpeger at omfanget, og indholdet i feedbacken skal udarbejdes i studienævn, så vil studienævnene kunne diskutere, hvordan feedback bliver en aktiv del af et læringsforløb og hvordan man kan indføre mere feedback på uddannelserne uden at det er dikteret nationalt.

Forslagene om at ansætte flere adjunkter og give studerende feedback på eksamensopgaver kan ikke realiseres uden flere midler. Derfor foreslår DSF at indføre et uddannelsesoverhead på eksterne bevillinger samt at hæve basisbevillingerne og taxametrene. At hæve kvaliteten er nemlig ikke et spørgsmål om, at i forvejen pressede undervisere skal løbe stærkere.

 

Læs uddybning af vores anbefalinger til hvordan man opprioritere uddannelse.