Kampagner

DSF laver løbende kampagner om aktuelle uddannelses- og levevilkårspolitiske emner. Nogle kampagner tager afsæt i en enkelt politisk sag, mens andre knytter sig til studiestart, eller finansiering af universiteter i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Her på siden kan du læse om de seneste kampagner, som DSF har været engageret i.

Vores Uddannelser – De studerendes kvalitetsudspil 2018

I foråret 2018 offentliggjorde et udvalg, nedsat af daværende Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind, en rapport med en lang række anbefalinger til ændringer af universitetsuddannelserne. I udvalget var vi som studerende ikke inviteret med indenfor. Derfor valgte vi, i DSF, at udarbejde vores egen rapport med anbefalinger. 

Et af udvalgets anbefalinger var at fjerne indflydelsen fra de demokratisk valgte studienævn, hvor undervisere og studerende sammen sikrer kvaliteten på vores uddannelser. Derfor har vi også kørt en kampagne mod denne anbefaling.

Læs DSFs kvalitetsudspil her.

Og du kan holde dig opdateret på andre dele af kampagnen på DSFs Facebookside her.


Drop uddannelsesloftet 2016-2018

19. december 2016 blev uddannelsesloftet vedtaget i Folketinget. Uddannelsesloftet forhindrer mennesker med en videregående uddannelse i at tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau medmindre, man venter i 6 år efter ens første uddannelse er afsluttet. Dette loft modvirker fleksibilitet i uddannelsessystemet, mulighed for at vælge om og vi begrænses i vores mulighed for at uddanne os gennem hele livet. DSF har arbejdet for en afskaffelse af loftet med demonstrationer, aktioner, massetilmelding til samråd i Folketinget og Danmarkshistoriens første borgerforslag. Resultatet har indtil videre været, at flere partier har skiftet mening og givet lovning på en fuld afskaffelse efter et valg.

Læs mere om kampagnen på Facebooksiden ‘Nej til begrænsning af dobbeltuddannelse’.


Stop milliardnedskæringerne på uddannelse 2015-2018

I 2015 startede DSF sammen med en række andre organisationer Uddannelsesalliancen. Denne alliance stod bag kampagnen ‘Stop milliardnedskæringer på uddannelse’, som var affødt af, at Venstre-regeringen i deres finanslovsforslag foreslog at skære 8,7 milliarder på uddannelsesområdet. Uddannelsesalliancens paroler var foruden Stop milliardnedskæringer på uddannelse, Hæv kvaliteten og Invester i fremtiden. Der deltog 40.000 i demonstrationer i Aarhus og København.

I 2016 fortsatte regeringen milliardnedskæringerne på uddannelsesområdet ved finanslovsforhandlingerne. Endnu en gang gik DSF sammen med Uddannelsesalliancen på gaden for at vise vores modstand mod dette samtid et forslag om at skære 20 procent af SU’en. I 2016 mødte 43.000 mennesker op i København. Aarhus, Odense og Aalborg.

VLAK-regeringen videreførte i 2017 nedskæringerne, hvilket betyder, at der fra 2017 og frem til 2021 skæres 14,7 milliarder kroner på uddannelsesområdet. Derfor gik DSF, som en del af Uddannelsesalliancen igen på gaden sammen med 10.000 andre og protesterede. 

Læs mere om Uddannelsesalliancen her.


Folketingsvalgkampagne 2015

Som optakt til valget d. 18. juni 2015 lancerede DSF kampagnen “Vi stemmer uddannelse”, der havde til formål at få de studerende til at stå sammen i valget, og stemme på baggrund af hvilke politikere, der ville forbedre det danske uddannelsessystem. I den forbindelse lavede DSF en hjemmeside stemuddannelse.com, hvor studerende kunne se, hvilke holdninger hver politiker havde til uddannelsespolitik.

Læs mere om “Vi stemmer uddannelse” kampagnen.


Kvalitetskampagne

D. 4 marts 2015 lancerede DSF en kvalitetskampagne, der omhandlende hvordan uddannelsesministeren Sofie Carsten Nielsen kunne opprioritere uddannelserne på de danske universiteter. DSF lancerede i den forbindelse en række anbefalinger, som uddannelsesministeren kunne tage til efterretning.

Læs mere om vores kvalitetskampagne og anbefalinger.


Kommunalvalgskampagne 2013: Unge stemmer for en bedre studieby

DSF lavede i november 2013 en kommunalvalgskampagne med støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråds Initiativstøtte. Unge stemmer for en Bedre Studieby, havde to overordnede målsætninger: For det første, ville DSF øge det lokale engagementet hos de studerende, og dermed højne valgdeltagelsen.

For det andet, ville DSF sætte fokus på studerendes levevilkår og den gode studieby, i den lokalpolitiske debat forud for, og efter kommunalvalget, og dermed på sigt bidrage til at forbedre studievilkårene for unge i Danmark.

Valgdeltagelse ved valget var på 71,9 procent – en forøgelse på 6,1 procentpoint fra kommunalvalget i 2009. Valgdeltagelsen blandt unge (18-29-årige) var endnu højere. I eksempelvis Silkeborg kommune steg valgdeltagelsen med hele 13 procentpoint – fra 48,7 procent ved KV2009 til 61,7 procent ved KV2013.

Se kampagnefilmen om nødvendigheden af at stemme for en bedre studieby.


Udsalgsministeriet

DSFs studiestartskampagne havde i 2013 fokus på underfinansiering på uddannelse og deraf manglende kvalitet og kapacitet på uddannelsesinstitutionerne. Denne kampagne havde til formål at sætte fokus på den underfinansiering, som universiteterne bliver udsat for. Det mundede ud i en uddannelseskaravane d. 26. september 2013, hvor DSF havde inviteret en elefant og to kameler til at flankere demonstrationen. Kampagnen blev støtte af flere organisationer fra elev – og studenterbevægelsen.

Læs mere om kampagnen på facebooksiden Udsalgsminiseriet.


Fremdriftsreformen

D. 18 april 2013 indgik regeringen (SF, Socialdemokraterne og det Radikale Venstre) sammen med Venstre, Konservative, Danske Folkeparti og Liberal Alliance en aftale om at reformere SU-systemet og rammerne for de videregående uddannelser (primært universitetsuddannelserne), med henblik på at få de studerende hurtigere igennem uddannelsessystemet. Reformen blev endegyldigt vedtaget ved lov d. 28 juni 2013.

I november 2013 forsøgte ledelsen på Københavns Universitet at implementere den Fremdriftsreform, som var blevet vedtaget i folketinget tidligere. Det medførte massive protester fra studerende på Københavns Universitet, DSF, Studenterrådet ved RUC, Syddanske Studerende, Studentersamfundet ved Aalborg universitet og Studenterrådet ved Århus Universitet.

Det lykkedes at få genåbnet forliget og udskudt konsekvenserne ved fremdriftsreformen. Reformen træder i kraft for de studerende, der starter på en ny bachelor eller kandidatuddannelse i sommeren 2015.

Læs DSFs analyse af konsekvenserne af fremdriftsreformen.

Se mere om Studenterrådet v. KU’s arbejde med reformen.