Kandidater til Europa-Parlamentet: Stem for uddannelse

I de kommende måneder vil DSF sammen med andre europæiske studenterorganisationer opsøge deres respektive kandidater til Europa-Parlamentsvalget med henblik på at få dem til at underskrive et uddannelsesmanifest udformet af studenterunionen ESU.  Manifestet udtrykker de studerende ønsker indenfor det videregående uddannelsesområde og er rettet mod Europa-Parlamentets kommende valgperiode.

Ved at underskrive manifestet udtrykker valgets kandidater deres støtte til i alt ti punkter, der sidste december blev vedtaget på ESU’s halvårlige generalforsamling.

”Det er nødvendigt at parlamentet lytter til de studerende. Derfor har vi lavet et manifest med de ti vigtigste sager, vi håber det nye parlament vil arbejde for,” siger Elin Blomqvist, som er hovedansvarlig for kampagnen og medlem af ESU’s forretningsudvalg.

I forbindelse med kampagnen har ESU lanceret hjemmesiden www.voteforeducation.eu. Her vil kandidaternes underskrifter indsamles fra alle EU’s medlemslande – Belgien, Tyskland og Italien undtaget.
Til gengæld for deres underskrift vil kandidaterne promoveres på hjemmesiden som manifestets støtter. 

Kampagnesloganet ”stem for uddannelse” udtrykker ESU’s ønske om at sætte fokus på det videregående uddannelsesområde i den forestående valgkamp. ”Stem for uddannelse” sigter mod at oplyse kandidaterne om de studerendes forventninger til valget. Samtidig får studerende og andre interessenter mulighed for at se hvilke kandidater, der vil støtte op om de studerendes ønsker, så kandidaterne siden kan stilles til ansvar for deres erklæringer.

Som en del af kampagnen ”Stem for uddannelse” vil ESU arrangerer en række events, herunder: en manifestation i Bruxelles til marts, en rundbordssamtale for studerende til april samt deltagelse ved European Youth Event i Strasbourg til maj. En fuld liste over events vil være tilgængelig på kampagne-hjemmesiden.

ESU håber at kampagnen ikke alene vil sætte fokus på det videregående uddannelsesområde i den forestående valgkamp men også motivere studerende til at deltage i Europa-Parlamentsvalget til maj. 
”Ungdommen er Europas fremtid og beslutninger, der tages nu, har indflydelse på deres liv og fremtid. Derfor er det vigtigt, at de studerendes tanker og krav bliver hørt i parlamentet,” siger Blomqvist.

Læs de studerendes manifest her.