Konference om uddannelseskvalitet

Tirsdag d. 28. maj afholdte vi i samarbejde med Dansk Magisterforening konference i KUs Alexandersal, hvor temaet for dagen var kvalitetssikring af vores universitetsuddannelser. DSF vil nemlig som en del af Den Europæiske Ungdomsuge sætte fokus på kvalitetsudfordringer på universiteterne.

Konferencen adresserede problemstillingen med, at universiteterne år efter år melder ud om rekordhøje optag af nye studerende, hvor flere unge end nogensinde før tager en videregående uddannelse, men samtidig med de dramatiske stigninger i optaget, har bevillingerne pr. studerende gennem flere år været faldende, og en større og større andel af universiteternes indtægter består i eksterne bevillinger, der er øremærket specifikke forskningsprojekter.

Ved arrangementet deltog bl.a. Rektor ved KU, Ralf Hemmingsen, Formand for DM, Ingrid Stage samt Wilbert van der Meer, chef for CBSs dekansekretariat for uddannelse.