Minister lukker ørene for kritik af omdiskuteret reform

Uddannelsesministeren forholder sig, på trods af samråd, ikke til den kritik, hun får for fremdriftsreformen fra både medpolitikere og studerende.

 

Jeg synes, at det er skræmmende at opleve en minister, der så konsekvent nægter at forholde sig til de advarsler, hun får fra hele sektoren” udtaler formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Yasmin Davali til Information, efter at uddannelsesministeren tirsdag afviser, at fremdriftsreformen skader de studerendes uddannelse. Ifølge formanden, så forholdte Sofien Carsten Nielsen sig ikke til kritikken af fremdritsreformen.

Der er ingen tvivl om, at reformen kommer til at have ødelæggende konsekvenser for vores uddannelser. Det virker som om, hun håber på, at problemerne går over af sig selv, hvis hun bare ignorerer dem længe nok. Men det gør de altså ikke.” siger Yasmin Davali.

Reformen gør, at landets studerende bliver presset til hurtigere at færdiggøre deres uddannelse. Men det gør kun, at de studerende kommer længere væk fra virkeligheden og det arbejdsmarkedet, som reformen havde til hensigt at de skulle blive en hurtigere del af.

 

Halvdelen af studerende bliver mere stressede

En ny undersøgelse af reformen foretaget af Djøf, Dansk Magisterforening og Ingeniørforeningen, viser at fire ud af ti studerende, forventer at de vil få dårligere tid til at supplere deres studie med et job ved siden af. Derudover forventer hele 49 procent, af de 3800 der svarede på spørgeskemaet, at blive mere stressede af reformen.

Politikerne har meget travlt med at understrege, at uddannelserne skal koble sig tættere til vores kommende arbejdsmarked” udtaler Tue Anders Johansson, formand for Djøf Studerende, til TV2.

Men fremdriftsreformen er direkte kontraproduktiv i forhold til, at vi kan få den praktiske erfaring, vi ved, vores kommende arbejdsgivere lægger stor vægt på, når vi skal søge job efter endt uddannelse” siger han.

 

Lektorer har fået nok

En række lektorer fra RUC og KU skriver i dag i Politiken, hvad de mener fremdriftsreformen får af konsekvenser.

Det, vi med skræk oplever lige nu, er intet mindre end en omdefinering af universitetet, uden at startskuddet er givet eller målene klart defineret. Vi ser universiteterne presset igennem en vridemaskine, der skal profitmaksimere. Men effektivisering bør have til formål at bevare og styrke forskningens uafhængige og kritiske rolle og sikre ikke bare produktivitet, men også kvalitet.”Og forsætter:

Vi ser, hvordan fremdriftsreformer og dimensioneringer fra højre og venstre reducerer vores studerende til små bureaukrater, der i præstationsangstens og pointrytteriets spændetrøje ikke har handlefrihed og plads til selvstændig tanke. Vi ser vores universiteter omdannet til robotfabrikker, hvor produktionen defineres af det private erhvervslivs ambitioner uden hensyntagen til århundreders traditioner, universitetets styrker og de studerendes udvikling.”

Lektorene skriver, at de planlagte og gennemførte reformer allerede nu har reelle konsekvenser, og at undervisningen ikke når den kvalitet, politkerne forestiller sig, da ressourcerne ikke er til det grundet nedskæringer. Det betyder at både studerende og undervisere får dårligere forhold og et dårligere udbytte af universitetet.

 

Læs mere om uddannelsesministerens samråd

Læs mere om den nye undersøgelse foretaget af Djøf, Dansk Magisterforening og Ingeniørforeningen

Læs lektorenes debatindlæg om reformenskonsekvenser

Se Sofie Carsten Nielsen samråd på folketingets tv