Hvem er vi?

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er en landsorganisation for studerende på videregående uddannelser i Danmark. Gennem 20 medlemsorganisationer repræsenterer DSF ca. 165.000 studerende over hele landet. Med den baggrund og i tæt kontakt med en lang række samarbejdspartnere, arbejder DSF dagligt for, at studerende får de bedste uddannelser og levevilkår. Sådan har det været siden 1932. DSF er en paraplyorganisation for 20 medlemsorganisationer, der består af uafhængige studenterråd og studenterorganisationer, primært ved længere videregående uddannelsesinstitutioner.

Medlemsorganisationer
Til dagligt arbejder medlemsorganisationerne på deres uddannelsesinstitution for, at de studerendes interesser bliver varetaget på lokalplan.

To gange om året samles alle medlemsorganisationer til DSF’s politikkonference, hvor det er medlemsorganisationernes opgave at lægge DSF’s politiske linje samt at vælge DSF’s politiske ledelse.

DSF’s politiske ledelse 
DSF’s politiske ledelse består af 5 fuldtidsfrikøbte: en forperson og to næstforpersoner, med ansvar for henholdsvis uddannelsespolitik og levevilkårspolitik, samt en ansvarlig for organisation, og for internationalt arbejde. Sammen udgør de DSF’s Forretningsudvalg.

Forretningsudvalget vælges for et år ad gangen, og sætter handling bag politikkonferencens vedtagelser. I det politiske arbejde refererer Forretningsudvalget til fire stående udvalg, Levevilkårspolitisk udvalg, Uddannelsespolitisk udvalg, Organisatorisk udvalg samt Internationalt udvalg. Bestyrelsen i DSF har ansvaret for de større strategiske og politiske beslutninger for organisationen og sætter den overordene linje.

Internationalt arbejde
Foruden det landspolitiske arbejde, er DSF engageret i international studenterpolitik. Dette sker primært via det Internationale Udvalg, der repræsenterer DSF i det nordiske samarbejde Nordisk Ordförande Möte (NOM) og i den europæiske studenterorganisation European Students’ Union (ESU). Samtidig er DSF engageret i solidaritetsprojekter med studerende fra blandt andet Palæstina og Zimbabwe.

Alle studerende kan deltage i det studenterpolitiske arbejde, og der er mange muligheder for at gøre sin indflydelse gældende som aktiv i DSF.

DSF er ikke underlagt nogen form for partipolitiske interesser.

Bestyrelse 2022

Danske Studerendes Fællesråd

Julie Lindmann

Mick Scholtka

Jacob Blasius

Victor Roslyng-Jensen

Studentersamfundet 

Marie Elisabet Strøyberg

Philip Stegenborg

Studenterrådet ved Aarhus Universitet 

Anders Mengers Andersen

Jeanette Kusk

Syddanske Studerende 

Marius Folden Pedersen

Rikke Rasbøl 

Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Maria Køpke

Daniel Bjerregård

Polyteknisk Forening

Johanne Skotte Steen-Hansen

Benjamin Elsholm

Studenterrådet ved Københavns Universitet

Esben Bjørn Salmonsen

CBS Students

Mikkel August Wallind

Emilia Bøge Caliskan

Menige

Christian Rømer

Sarah Diemar

Kevin Hangaard Olesen