ruc_stemmer_pk_dtDet er DSFs ambition at sikre, at alle studerende i Danmark får en uddannelse der udfordrer dem, og et uddannelsesmiljø der understøtter dem.

Hvis vi skal være med til at præge, hvordan vi som samfund opbygger vores uddannelser, så bliver vi nødt til at sikre, at vi også fremadrettet har et uddannelsessystem som er indrettet på en demokratisk og hensigtsmæssig måde, der kommer de studerende til gode.

DSF støtter op om lige og gratis adgang til uddannelse. Alle skal have muligheden for at kunne studere i Danmark, uanset social eller økonomisk baggrund.

DSFs politik bestemmes af medlemsorganisationerne, som vedtager DSFs politik i de to politiske udvalg, levevilkårsudvalget og uddannelsespolitisk udvalg, og på de to årlige politikkonferencer.