Politikpapirer

Danske Studerendes Fællesråd godkender løbende politikpapirer og notater til brug i det politisk arbejde. På denne side vil disse dokumenter være tilgængelige, efterhånden som de godkendes.

Nedenunder er en kronologisk sorteret liste over politikpapirer. Klik på titlen for at læse dokumentet.


Aktuelle politikpapirer:

Trivselspolitikpapir (April 2021)

Finansieringspolitik (April 2021)

Optag og adgang (November 2020)

Klimapolitik (November 2019)

Dimittender, studiejob og praktik (Marts 2019)

Boligpolitik (November 2018)

Kvalitet i uddannelse (April 2018)

SU (November 2017)


Udløbne politikpapirer:

Finansiering (April 2017)

Studiemiljø (November 2016)

Principper for optag og adgang (April 2016)

Forskningspolitik (November 2015)

Kvalitet i praktik (Maj 2015)

Jobskabelse for dimittender (Maj 2015)

Gode rammer om studiejobs (Maj 2015)

Betalelige boliger til alle studerende (November 2014)

Kvalitet og talentudvikling for alle (November 2013)

En SU til at leve af (November 2013)

Bedre finansiering (April 2013)

Social innovation (April 2012)

Bedre universitetsledelse (April 2012)

Fremtidens universiteter (November 2011)

Transport for studerende (April 2011)

Inddragende undervisning (November 2010)

Statens uddannelsesstøtte for videregående uddannelse (April 2010)

Arbejdsløshed er et samfundsproblem (April 2010)

Ligestilling og køn (November 2009)

Akkreditering (November 2009)

Undervisningsmiljøloven (November 2009)

Samspil mellem forskning og undervisning (November 2009)

Ranking (November 2009)

Danske universiteter i Kina (November 2009)

Bolig (April 2009)

Kvalitet Koster (April 2009)

Merit og mobilitet mellem universiteter (April 2009)

Sommerkurser (April 2009)

Eliteuddannelse (November 2008)

Universiteter for alle (November 2008)

Finansiering af uddannelse og forskning (April 2008)

Videregående visioner (Oktober 2007)

Velfærd til studerende (Oktober 2007)

Private universiteter (September 2007)

Kortere studietider (Juni 2005)

Sprogpolitik (August 2003)

Brugerbetaling på videregående uddannelser i Danmark (Januar 2003)