Rapport fra ESC25 – Berlin

Pernille og Michael fra IG var d. 7.-11. marts i Dublin til dette semesters European Student Convention med den Europæiske Studenterunion, ESU.

Konventet bar titlen “Equality for Diversity: The Social Dimension and Equality in European Higher Education” og handlede om den sociale dimension af uddannelse, hvilket i ESU-sammenhænge er et meget bredt begreb. Derfor var der taler, paneldebatter og workshops om lige adgang til uddannelse for vidt forskellige grupper af studerende. Udgangspunktet var med fokus på Irland, hvilket gjorde det lidt svært at relatere til en dansk uddannelseskontekst. Men der var også gruppediskussioner med landespecifikke erfaringsudvekslinger.

Der blev desuden diskuteret politikpapirer, hvoraf der er tre nye, som skal vedtages på Board Meeting i slutningen af april.

Udover det officielle program var en stor del af konventet socialisering og networking på tværs af de nationale studenterunioner. F.eks. fik DSF snakket og erfaringsudvekslet en del med Finland og Holland, der også står over for nedskæringer på deres studiestøtte. Der blev også snakket en del – uofficielt – om det kommende valg til de styrende poster i ESU, hvor DSF indtil videre står godt i forhold til at få støtte til at få indvalgt Michael i Forretningsudvalget.