Rapport fra NOM – Reykjavik

Pernille og Michael fra IG var d. 21.-25. marts i Reykjavik til dette semesters Nordisk Ordførende Møde. Mødet var med repræsentanter fra de baltiske samt nordiske lande plus to gæster fra Storbritannien.

Temaet for mødet var ”Advancing Students Entrepreneurship and Employability”. Hertil var der oplæg om innovation og entreprenørskab, workshops om innovation og om ESUs SAGE projekt (som DSF er en del af) om employability. En sidste workshop, som er tilbagevendende på NOM, arbejder med fremtiden for NOM, hvor der primært arbejdes på at få hhv. en nordisk og baltisk studenterobservatør/-repræsentant i hhv. nordisk og baltisk ministerråd.

Søndag stod på det ’officielle’ NOM-møde, hvor man bl.a. fik vedtaget et skriv som resultat af workshopsene, der blev vedtaget en procedure for NOMs arbejde med de politikpapirer, der står til vedtagelse på næste Board Meeting, og hvor de, som opstiller til valg, fik præsenteret sig (fire til forretningsudvalget og en til næstformand).

Derudover var der i løbet af weekenden masser af hygge og networking med de nordiske og baltiske kollegaer.

Repræsentanter for den færøske studenterorganisation MFS var desuden med til mødet, hvilket var første gang i flere år. De vil gerne være en aktiv del af NOM og med tiden være vært for et møde. Hertil har DSF en klar rolle som en form for støtte med erfaring og kapacitet til at hjælpe, da MFS har hovedkontor i København og repræsenterer mange af de samme studerende, som DSF også repræsenterer. Der er desuden tanker om, at MFS med tiden skal være en del af ESU, hvilket klart vil være en fordel for DSF, da vi i høj grad er i interessefællesskab med de færøske studerende.