Regeringen lukker studerende ude af processen bag nyt bevillingssystem

Torsdag d. 4 februar deltog DSF i Uddannelses- og forskningsministeriets dialogmøde omkring et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser, hvor vi sammen med andre institutioner, erhvervsorganisationer og studenterorganisationer, fik muligheden for, at drøfte udfordringer og hensyn i et nyt bevillingssystem. Regeringen har igangsat arbejdet med et nyt bevillingssystem for i højere grad end i dag, at have et bevillingssystem der understøtter uddannelseskvalitet og efterfølgende beskæftigelse. Til mødet lagde Uddannelses- og forskningsministeren Esben Lunde Larsen vægt på, at en stærk dialog var afgørende for udarbejdelsen af et nyt bevillingssystem.

Det er ikke nogen let opgave, men det er en opgave vi skal løse sammen. Derfor er det afgørende, at vi har en god dialog, hvor alle får mulighed for at komme med deres input til det nye system ” udtalte ministeren.

I DSF er vi glade for det øgede fokus på kvalitet i vores uddannelser, dog er vi mindre glade for, at Uddannelses- og forskningsministeren løber fra sine udtalelser og igen vender det døve øre til de studerende ved ikke at invitere DSF til nogen af arbejdsgrupperne i forbindelse med udarbejdelse af et nyt bevillingssystem. Det bekymrer især formanden for DSF Yasmin Davali, at hverken uddannelsesinstitutionerne eller studenterorganisationerne er med i dialoggruppen, hvor mange af de politiske diskussioner omkring det nye bevillingssystem vil finde sted.

”Det peger i retning af, at man vil skrue et system sammen uden at tage udgangspunkt i de studerendes virkelighed, og at man vil lytte mere til arbejdsmarkedets parter end til uddannelsesinstitutionerne” udtaler Yasmin Davali til Universitetsavisen.

 

Minister modsiger sig selv

Under dialogmødet fremlagde Uddannelses- og forskningsministeren Esben Lunde Larsen regeringens fokus for det nye bevillingssystem, et fokus der står i modsætning til, den måde regeringen indtil videre har handlet på.

Det er afgørende, at det nye bevillingssystem belønner fokus på kvalitet i uddannelserne og styrker fokus på, at uddannelser skal føre til job. Samtidig skal det understøtte, at vi også i fremtiden har gode uddannelser i hele Danmark ” udtalte Esben Lunde Larsen.

I DSF er vi kritiske over for processen til udarbejdelsen af det nye bevillingssystem, da vi ikke mener, at det nuværende bevillingssystem og den måde regeringen fører politik på tilgodeser det fokus, som Esben Lunde Larsen selv ligger vægt på i sin tale.

Derfor har vi forsøgt at hjælpe Uddannelses- og forskningsministeren på rette vej, ved at sende vores bud på et nyt bevillingssystem med fokus på kvalitet i uddannelserne og social mobilitet. Øget kvalitet kræver dog en ordentlig finansiering af vores uddannelser, hvilket står i kontrast til regeringens førte politik. Processen vedrørende et nyt bevillingssystem skal være færdig i udgangen af 2016, en proces som vi i DSF kommer til at følge meget nøje.

 

Læs vores forslag til et nyt bevillingssystem med fokus på kvalitet og social mobilitet.