Samarbejdspartnere

DSF, samarbejdspartnereDSF samarbejder med en bred vifte af aktører på den uddannelsespoltiske scene. Her er et udsnit af de organisationer, som DSF samarbejder med.


Elev- og studenterbevægelsen:

DSF er organiseret under Elev- og studenterbevægelsen (ESB), som foruden DSF består af:

Andre nationale samarbejdspartnere:

    • Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF): Er en service- og interesseorganisation for samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. DSF er medlem af DUF, og modtager driftsstøtte i form af tipsmidler fra DUF samt støtte til forskellige projekter og kampagner.
    • Forbrugerrådet Tænk: En organisation der arbejder for at fremme bæredygtigt og socialt ansvarligt forbrug.
    • Studenterrådgivningen: Er en institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som yder social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende.
  • Lejernes Landsorganisation (LLO): Lejernes LO er en tværpolitisk medlemsorganisation som arbejder for at sikre lejerne bedre vilkår.
  • Organisationen for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidleres (UKK) studenterpolitiske arbejdsgruppe: DSF samarbejder med de studerende i organisationen for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere (UKK) om at samle studerende inden for området på tværs af studenterråd. Endvidere samarbejder vi om at understøtte det studenterpolitiske arbejde på de enkelte uddannelser.

Udover de nævnte samarbejdspartnere, arbejder DSF sammen med en række fagforeninger, medier, tænketanke og andre interesseorganisationer. Derudover har vi repræsentanter siddende i forskellige råd og udvalg, der har med studerende og studerendes forhold at gøre.

Internationale samarbejdspartnere:

  • DSF er medlem af European Students’ Union (ESU) – en paneuropæisk paraplyorganisation for nationale studenterorganisationer med 47 medlemmer fra 39 lande. ESU afholder årligt to generalforsamlinger samt to studenterkonferencer, hvor DSF kontinuerligt deltager med repræsentanter fra Forretningsudvalget og International Gruppe. Samarbejdet med ESU og de andre medlemsorganisationer i netværket byder derudover på en række projekter, events, kampagner samt indsamling og udveksling af viden og erfaring. 
  • DSF er medlem af Nordiskt Ordförande Møte (NOM), som er et nordisk-baltisk netværk af 14 studenterorganisationer fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne, Estland, Letland og Lithauen. Netværket mødes to gange årligt til erfaringsudveksling og til samarbejde omkring regionale og europæiske anliggender.